11 direkte Treffer gefunden für: bilgilendirme


71 indirekte Treffer gefunden für: bilgilendirme

Deutsch Türkisch
die Auskunftpflicht {sub} {f} bilgilendirme sorumluluğu
die Auskunftpflicht {sub} {f} bilgilendirme vazifesi
die Auskunftpflichtiger {sub} {f} bilgilendirmekle sorumlu kişi
der Auskunftsanspruch {sub} {m} bilgilendirme hakkı
die Auskunftsbeamte {sub} {f} bilgilendirme memuru
der Auskunftsbeamter {sub} {m} bilgilendirme memuru
die Auskunftsgebühr {sub} {f} bilgilendirme harcı
die Auskunftspflicht {sub} {f} [Juristisch] bilgilendirme yükümlülüğü
das Auskunftsrecht {sub} {n} [Juristisch] bilgilendirme hukuku
avisieren {v} [avisierte, hat avisiert] bilgilendirmek
das Benachrichtigungsrecht {sub} {n} bilgilendirme hakkı
die Benachrichtigungsroutinen {sub} {pl} bilgilendirme rutinleri
das Handout {sub} {n} bilgilendirme kağıdı
die Infomappen {sub} {f} bilgilendirme dosyası
die Infomappen {sub} {pl} bilgilendirme dosyaları
in Kenntnis setzen {v} bilgilendirmek
die Info {sub} {f} [ugs.: kurz für Information] bilgilendirme sayfası
die Infogruppe {sub} {f} bilgilendirme grubu
der Informationsabend {sub} {m} bilgilendirme akşamı
die Informationsanzeige {sub} {f} bilgilendirme göstergesi
das Informationsblatt {sub} {n} bilgilendirme broşürü
der Informationsfluss {sub} {m} bilgilendirme akışı
die Informationskampagne {sub} {f} bilgilendirme kampanyası
das Informationsmodell {sub} {n} bilgilendirme modeli
die Informationspflicht {sub} {f} bilgilendirme yükümlülüğü
die Informationsräume {sub} {pl} bilgilendirme odaları
das Informationsschreiben {sub} {n} bilgilendirme mektubu
die Informationsschrift {sub} {f} bilgilendirme yazısı
das Informationssystem {sub} {n} bilgilendirme sistemi
das Informationssystem {sub} {n} bilgilendirme yükümlülüğü
der Informationstag {sub} {m} bilgilendirme günü
die Informationstagungen {sub} {pl} bilgilendirme toplantıları
die Informationsveranstaltung {sub} {f} bilgilendirme toplantısı
der Informationsvorsprung {sub} {m} bilgilendirme avantajı
informativer Besuch {sub} {m} bilgilendirme ziyareti
informieren {v} bilgilendirmek
die Infothek {sub} {f} bilgilendirme standı
der Infotyp {sub} {m} bilgilendirme tipi
die Infoveranstaltung {sub} {f} bilgilendirme toplantısı
die Infowand {sub} {f} bilgilendirme duvarı
instruieren {v} bilgilendirmek
instruierte [er, sie, es~] bilgilendirmeişti
die Instruktionen {sub} {pl} bilgilendirmeler
ist angewiesen zu avisieren [er~] bilgilendirmesi için talimat verilmiş
gundig machen {v} bilgilendirmek
lösen {v} bilgilendirmek
die Nachrichtensperre {sub} {f} bilgilendirme yasağı
nahe bringen {v} bilgilendirmek
orientieren {v} [orientierte, hat orientiert] bilgilendirmek
Pflicht zu benachrichtigen {sub} {f} bilgilendirme zorunluluğu
die Unterrichtungen {sub} {pl} bilgilendirmeler
die Beauskunftung {sub} {f} birini bilgilendirme
Benachrichtigung von einem Ereignis {sub} {f} bir olay hakkında bilgilendirme
Benachrichtigung über Aktivitäten {sub} {f} aktiviteler hakkında bilgilendirme
bessere Aufklärung daha iyi bilgilendirme
das Briefing {sub} {n} kısaca bilgilendirme
die Einleitungsinstruktion {sub} {f} ön bilgilendirme
die Einsichtnahme {sub} {f} bakarak bilgilendirme
die Falschberatung {sub} {f} yanlış bilgilendirme
in geheimer Beratung gizli bilgilendirme
die Konsumentenberatung {sub} {f} tüketicileri bilgilendirme
die Kundenbenachrichtigung {sub} {f} müşteri bilgilendirme
die Kundeninformation {sub} {f} müşteri bilgilendirme
die Mindestinformation {sub} {f} asgari bilgilendirme
die Patienteninformation {sub} {f} hasta bilgilendirme
die Rechtsbehelfsbelehrung {sub} {f} yasal açıdan ne yapılması gerektiğine dair bilgilendirme
die Rentenauskunft {sub} {f} emeklilik hakkında bilgilendirme
schriftliche Benachrichtigung {sub} {f} yazılı bilgilendirme
die Sexualaufklärung {sub} {f} çocuğu cinsellik konusunda bilgilendirme
technische Mitteilung {sub} {f} teknik bilgilendirme
die Verbraucherinformation {sub} {f} tüketiciyi bilgilendirme
0.003s