16 direkte Treffer gefunden für: selbst


77 indirekte Treffer gefunden für: selbst

Deutsch Türkisch
selbst dann [außerdem] bundan başka
selbst dann bir de
selbst dann o halde bile
selbst dann o zaman bile
selbst eingeladen {v} kendini davet etmek
selbst gebacken kendi eliyle pişirilmiş
selbst gebacken [er, sie, es hat~] kendi eliyle pişirmiş
selbst gebacken kendi eliyle pişirilen
selbst gebastelt kendi elleriyle yapılan
selbst gebastelte Pistole {sub} {f} el yapımı tabanca
selbst gebraut kendi yapma bira
selbst gemacht {adj} ev işi
selbst gemacht {adj} evde yapılmış
selbst gemacht {adj} kendi eliyle yapılmış
selbst gemacht kendi eliyle yapmış
selbst gemacht kendi eliyle yapılmış
selbst genug Probleme haben {v} yeterince kendi sorunları olmak
selbst genutztes Wohneigentum {sub} {n} içinde oturulan emlak
selbst gezogen {adj} kendi elleriyle yapılmış
selbst handeln {v} kendisi için ticaren yapmak
selbst in den schlimmsten Zeiten en kötü zamanlarda bile
selbst jetzt şimdi bile
selbst kochen {v} kendi pişirmek
selbst schreiben {v} kendi yazmak
selbst seine Freunde arkadaşları bile
selbst seine Freunde arkadaşları dahi
selbst verdient kendisi kazanmış
selbst verdientes Geld {sub} {n} kendi kazandığı para
selbst wenn -se bile
selbst wenn -se dahi
selbst wirtschaftender Winzer kendi işletmesini çalıştıran şarapçı
selbst zielsuchend {adj} kendisi hedef arayan
selbst zu einer Entscheidung finden {v} kendi karara varma
selbst zugefügt kendisi yapmış
selbst- [Vorsilbe] kendi başına
selbst- [Vorsilbe] kendi kendine
selbst- [Vorsilbe] kendi kendini
selbst- [Vorsilbe] kendiliğinden
selbst- [Vorsilbe] otomatik
selbstabdichtend {adj} kendiliğinden contalı
die Selbstablehnung {sub} {f} [juristisch] (hakimin) kendi kendini reddi
die Selbstabschlackung {sub} {f} otomatik cüruf çıkarıcı
die Selbstabstellung {sub} {f} otomatik ayırma
selbstabtastend {adj} öztarayıcı
die Selbstachtung {sub} {f} benlik saygısı
die Selbstachtung {sub} {f} haysiyet
die Selbstachtung {sub} {f} insanın kendine duyduğu saygı
die Selbstachtung {sub} {f} izzetinefis
die Selbstachtung {sub} {f} onur
die Selbstachtung {sub} {f} öz saygı
die Selbstachtung {sub} {f} özsaygı
aktuelles Selbst {sub} {n} güncel öz
das versteht sich von selbst bu kendiliğinden anlaşılır
das versteht sich von selbst bu kendiliğinden anlaşılıyor
daselbst {adv} aynı yerde
daselbst {adv} o yerde
daselbst {adv} orada
dich selbst senin kendini
dir selbst kendine
du selbst sen kendin
ein Schatten seiner selbst kendinin gölgesi
einer selbst kendisi
Entscheidung in der Sache selbst meselenin esası hakkında karar verme
er selbst o kendisi
er verurteilte sich selbst kendini yargılamıştı
er übernahm es selbst kendisi devralmıştı
es selbst kendisi
es spricht für sich selbst başka açıklamaya gerek yok
es versteht sich von selbst kendiliğinden anlaşılıyor
euch selbst kendinize
Fakten sprechen für sich selbst {sub} {f} gerçekler ortada
für sich selbst kendisi için
Herr seiner selbst {sub} {m} kendine hakim
Herrschaft über sich selbst {sub} {f} kendine hakim olma
ich bestimme mein Schicksal selbst ben kaderimi kendim tayin ederim
ich selbst kendim
ich war nicht ich selbst kendimde değildim
0.004s