15 direkte Treffer gefunden für: handeln


41 indirekte Treffer gefunden für: handeln

Deutsch Türkisch
handelnde Herangehensweise {sub} {f} eylemcil davranış
Handeln am Straßenrand {sub} {n} [wörtlich] cadde kenarı ticareti
Handeln am Straßenrand {sub} {n} işportacılık
Handeln am Straßenrand treiben {v} işportacılık yapmak
Handeln aus Gewinnsucht {sub} {n} kazanç alışkanlığı nedeniyle ticaret
Handeln im Ausland {sub} {n} yurt dışı ticaret
handeln mit {v} ile ticaret yapmak
handeln mit einer Ware {v} bir mamul ticareti
handelnd {adj} ticaret yapan
handelnd in eigenem Namen kendi adına ticaret yapan
die Handelnde {sub} {f} ticaret yapan
die Handelnde {sub} {f} ticaretçi
die Handelnde {sub} {pl} ticaretçiler
handelnde Person {sub} {m} aktör
der Handelnder {sub} {m} ticaret yapan
abgestimmtes Handeln {sub} {n} uyumlu hareket ediş
abhandeln {v} [handelte ab, hat abgehandelt] görüşmek
abhandeln {v} [handelte ab, hat abgehandelt] müzakere etmek
abhandeln {v} [handelte ab, hat abgehandelt] pazarlık etmek
abhandeln {v} [handelte ab, hat abgehandelt] tartışmak
abhandeln {v} [Thema] açıklamak
abhandeln {v} [Thema] bir konuyu incelemek
abhandeln {v} [Thema] incelemek
als geschäftsführender Direktor handeln {v} idareten müdür olarak görmek
als gleich behandeln {v} eşit muamele yapmak
als Vertreter handeln {v} temsilci olarak davranmak
am Geldmarkt handeln para piyasasında yapmak
am Kapitalmarkt handeln {v} sermaye piyasasında yapmak
an der Börse handeln {v} borsada ticaret yapmak
an jemandes Stelle handeln {v} birinin yerine pazarlık etmek
anstelle einer anderen Person handeln {v} birinin yerine pazarlık etmek
anständig behandeln {v} iyi davranmak
anständig handeln {v} dürüst hareket etmek
arglistig handeln {v} hileli davranış
auf Befehl handeln {v} emirle hareket etmek
auf eigene Rechnung handeln {v} kendi hesabına ticaret yapmak
aufrichtig handeln {v} samimi davranmak
aus der Not heraus handeln {v} ihtiyaçtan dolayı faaliyette bulunmak
aus Überzeugung handeln {v} itikatla hareket etmek
ausführlich behandeln {v} tasfsilâtlı tedavi etmek
aushandeln {v} [handelte aus, hat ausgehandelt] fiyat üzerinde görüşme yapmak
0.003s