4 direkte Treffer gefunden für: kendini


53 indirekte Treffer gefunden für: kendini

Deutsch Türkisch
die Abgehobenheit {sub} {f} kendini yükseklerde görme
abheben {v} {ugs.} [hebte ab, hat abgehoben] kendini beğenmek
abhetzen {v} [sich] kendini yormak
abhärmen {v} [sich] kendini başkası için telef etmek
abhärmen, sich {v} kendini başka biri için telef etmek
abjagen {v} [sich] kendini yormak
abkapseln, sich {v} kendini çevresinden veya arkadaşlarından izole etmek
abmühen, sich {v} kendini yormak
abschleppen {v} [sich] kendini sürüklemek
abschleppen {v} [sich] kendini yormak
absperren {v} [sperrte sich ab, hat sich abgesperrt] kendini kapatmak
abstrampeln {v} [sich] kendini yormak
affig {ugs.} kendini beğenmiş
die Amortisationszeit {sub} {f} kendini amorti etme süresi
amortisieren {v} [sich ~] kendini amorti etmek
an sich arbeiten {v} kendini geliştirmek
an sich halten {v} kendini tutmak
anbrechen {v} [brach an, hat angebrochen] kendini göstermek
angeben {v} [sich] kendini ‚-mış` gibi göstermek
anheuern {v} [heuerte an, hat angeheuert] kendini tayfa yazdırmak
anstrengen, sich- {v} kendini zorlamak
arrogant {adj} kendini beğenmiş
die Arroganz {sub} {f} kendini beğenmişlik
Art sich auszudrücken {sub} {f} kendini ifade şekli
auf dem Teppich bleiben {v} {ugs.} kendini havalarda görmemek
auf die Pauke hauen [angeben] kendini metetmek
auf doof machen {v} kendini aptal göstermek
aufgeblasen {adj} kendini beğenmiş
die Aufopferung {sub} {f} [der eigenen Person] kendini feda etme
auftrumpfen {v} kendini üstün görmek
aus sich herausgehen {v} kendini aşmak
ausgeflippt {adj} kendini kaybetmiş
auszeichnen {v} [sich ~] kendini göstermek
die Auszeichnung {sub} {f} kendini gösterme
die Automysophobie {sub} {f} kendinin pis olduğu takıntısı
die Autoskopie {sub} {f} kendini kendi dışında bir kişi gibi algılama yanılgısı
außer Rand und Band geraten {v} kendini zaptedememek
balancieren {v} kendini dengede tutmak
die Barbiepuppe {sub} {f} [auch fig.: eingebildete, aufgedonnerte Blondine] kendini beğenmiş sarışın bayan
beeindrucken {v} [beeindruckte, hat beeindruckt] kendini saydırmak
Beherrschen Sie sich! Kendinize gelin
bei der Sache sein {v} kendini vermek
beschuldigen {v} [sich] kendini suçlamak
die Besessenheit {sub} {f} kendini kaptırma
Betrachten Sie sich als entlassen! [arbeit, Gefängnis...] Kendinizi çıkarılmış kabul edin!
Betrachten Sie sich als verhaftet! Kendinizi tutuklanmış kabul edin!
betrug sich [er, sie, es~] kendini kandırmıştı
bewähren, sich {v} kendini göstermek
bewähren, sich {v} kendinin değerli olduğunu kanıtlamak
bewähren, sich {v} kendinin doğru olduğunu kanıtlamak
die Bewährung {sub} {f} kendini kanıtlama
dich selbst senin kendini
selbst- [Vorsilbe] kendi kendini
0.003s