7 direkte Treffer gefunden für: nun


72 indirekte Treffer gefunden für: nun

Deutsch Türkisch
nun (gut)! eh peki öyleyse!
nun also bak gördünmü
Nun da wir jetzt vollzählig sind, ... şimdi hepimiz bir arada olduğumuza göre...
nun darin olmazsa
nun einmal bir kere
Nun endlich hat er den Bogen heraus {ugs.} hele şükür kavradı
Nun endlich hat er den Dreh heraus {ugs.} hele şükür kavradı
nun erst şimdi haliyle
nun erst recht nicht! hele şimdi hiç olmaz
nun erst recht! şimdi haydi haydi olur!
nun geht mal schön şimdi güzel güzel gidin
nun gerade! inadina
nun gut artık yeter
Nun ist guter Rat teuer iyi fikir değerlidir-çaresiz kalınca söylenir
Nun ist guter Rat teuer [sehr schwerige Situation] Şimdi sana ne önersem (ki)? (bu, kolay kolay içinden çıkılabilecek bir durum değil!)
nun ja fakat
Nun komm endlich! gel artık nihayet!
Nun mach aber halblang! {ugs.} abartma!
Nun mach mal halblang! {ugs.} sakin ol!
nun mach schon! hadi!
nun mach schon! çabuk ol!
nun mal şimdi
Nun mal im Ernst! şimdi cidden!
Nun tue ich's erst recht nicht! şimdi hiç yapmam
nun und nimmer mehr asla
nun und nimmer mehr hiçbir zaman
nun und nimmer mehr katiyen
nun weiß ich, woran ich bin şimdi anladım ne durumda olduğumu
nun wohl iyi o halde!
nun wohl tamam o zaman!
Nun? şimdi?
das Nunchaku {sub} {n} iki ağaç çubuğu olan Asya silahı
nunmehr {adv} artık
nunmehr {adv} bundan böyle
nunmehr {adv} gayrı
nunmehr {adv} şimdi
nunmehrig {adj} [ jetzig] şimdiki
die Nuntiatur {sub} {f} Papa`nın mümessilliği
der Nuntius {sub} {m} nons
der Nuntius {sub} {m} Papa elçisi
der Nuntius {sub} {m} Papa temsilcisi
der Nuntius {sub} {m} papanın elçisi
der Nuntius {sub} {m} Papa’nın elçisi
die Quintillion {sub} {f} [10 hoch 30] nunilyon
nun kann es morgen losgehen artık yarın başlayabiliriz
nun kann es morgen losgehen yarından itibaren başlayabiliriz
ab nun şu andan itibaren
allgemeines Gesetz {sub} {n} genel kanun
die Angeschuldigte {sub} {f} maznun
der Angeschuldigter {sub} {m} maznun
das Antidumpinggesetz {sub} {n} değerinin altında satışa karşı kanun
das Antiterrorgesetz {sub} {n} terör karşıtı kanun
anwendbares Gesetz {sub} {n} uygulanabilir kanun
anwendbares Recht {sub} {n} uygulanan kanun
anzuwendendes Recht {sub} {n} uygulanması gereken kanun
Aufsehens [Genitiv] sansasyonun
die Avenuen {sub} {pl} bir şehirde kenarları ağaҫlandırılmış caddeler
äußerst erfreut oldukça memnun
Balkons- balkonun
befriedigt {adj} memnun
die Beschuldigte {sub} {f} maznun
der Beschuldigter {sub} {m} maznun
Betons [des~] detonun
das BGB {sub} {n} [Abkürzung von Bürgerliches Gesetzbuch] Medeni Kanun
die Bill {sub} {f} kanun
das Bundesgesetz {sub} {n} federal kanun
das Bundesgesetz {sub} {n} Federal kanun
Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb {sub} {n} haksız rekabete karşı federal kanun
Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb {sub} {n} haksız rekabete karşı Federal kanun
Bürgerliches Gesetzbuch Medeni Kanun
bürgerliches Gesetzbuch {sub} {n} medeni kanun
Bürgerliches Gesetzbuch {sub} {n} medeni kanun
0.004s