3 direkte Treffer gefunden für: birbirine


51 indirekte Treffer gefunden für: birbirine

Deutsch Türkisch
abgestimmt, untereinander- birbirine uydurulmuş-
abstimmen {v} [aufeinander ~] birbirine uydurmak
Abstimmung, aufeinander~ {sub} {f} birbirine uydurma
abtönen {v} [tönte ab, hat abgetönt] birbirine uydurmak
Achtung voreinander birbirine saygı
adversativ birbirine karşı duran
an einander befestigen {v} birbirine tutturmak
aneinander {adv} birbirine bağlı
aneinander {adv} birbirine yakın
aneinander angrenzen {sub} {f} birbirine sınırdaş olmak
aneinander befestigen {v} birbirine tutturmak
aneinander fügen {v} birbirine bağlamak
aneinander fügen {v} birbirine eklemek
aneinander geraten {v} birbirine girmek
aneinander hängen {v} birbirine bağlamak
aneinander hängen {v} birbirine bağlı olmak
aneinander klatschen {v} birbirine hafifçe vurmak
aneinander klatschen {v} birbirine çarpmak
aneinander kleben {v} birbirine yapışmak
aneinander koppeln {v} birbirine bağlamak
aneinander lehnen {v} birbirine yaslanmak
aneinander reiben {v} birbirine sürtmek
aneinander rücken {v} birbirine yaklaşmak
aneinander rücken {v} birbirine yaklaştırmak
aneinanderfügen {v} birbirine eklemek
die Aneinanderfügung {sub} {f} birbirine ekleme
das Aneinanderhaften {sub} {n} birbirine yapışma
das Aneinanderhängen {sub} {n} birbirine bağlama
das Aneinanderhängen {sub} {n} birbirine bağlı olma
aneinanderhängen {v} birbirine raptetmek
das Aneinanderreiben {sub} {n} birbirine sürtme
das Aneinanderschlagen {sub} {n} birbirine vurma
aneinanderschlagen {v} birbirine vurmak
angekoppelt werden {v} birbirine bağlanmış olmak
angleichen (miteinander~) {adj} birbirine eşit
antinomischer Charakter {sub} {m} birbirine zıt davranış eğilimlerinin aynı kişilik içinde bulunduğu kişilik tipi
das Anwickeln {sub} {n} birbirine bağlama
assoziierte Länder {sub} {pl} birbirine bağlı ülkeler
aufeinander abstimmen {v} birbirine uydurmak
aufeinander drücken {v} [alt] birbirine bastırmak
aufeinander geprallt {v} [alt] birbirine çarpmış
aufeinander hetzen {v} birbirine kışkırtmak
aufeinander knallen {v} [alt] birbirine çarpmak
aufeinander losgehen {v} [figürlich] birbirine girmek
aufeinander losgehen {v} birbirine girmek
aufeinander losgehen {v} birbirine saldırmak
aufeinander passen {v} [alt] birbirine uymak
aufeinander passen {v} birbirine uymak
aufeinander stimmen {v} birbirine uydurmak
aufeinander zugehen {v} birbirine yaklaşmak için adım atmak
die aufeinanderdrücken {sub} {f} birbirine bastırmak
0.002s