8 direkte Treffer gefunden für: aufeinander


52 indirekte Treffer gefunden für: aufeinander

Deutsch Türkisch
aufeinanderbeziehen {v} aralarında ilişki kurmak
aufeinanderbeziehen {v} karşılıklı olarak ilişkisi bulunmak
aufeinander abstimmen {v} birbirine uydurmak
aufeinander abstimmen {v} birbirlerine uydurmak
aufeinander aufbauend {adj} birbirini tamamlayan
aufeinanderbeißen {v} dişini sıkmak
aufeinander beziehen {v} aralarında ilişki kurmak
aufeinander beziehen {v} karşılıklı olarak ilişkisi bulunmak
aufeinander beziehend {adj} dişini sıkan
aufeinander drücken {v} [alt] birbirine bastırmak
aufeinander eingestimmt sein {v} birbirlerine uydurulmuş olmak
aufeinander einwirken {v} birbirini etkilemek
aufeinander einwirkend {adj} birbirini etkileyen
aufeinander folgen {v} [alt] art arda gelmek
aufeinander folgen {v} [alt] birbirini izlemek
aufeinander folgen {v} birbirini izlemek
aufeinander folgen {v} birbirpeşine gelmek
aufeinander folgend {adj} [Rechtswissenschaft] müteselsil
aufeinander folgend {adj} ardışık
aufeinander folgend {adj} arka arkaya
aufeinander folgend {adj} birbiri ardına gelen
aufeinander folgend {adj} birbirini takip eden
aufeinander folgend {adj} müteakip
aufeinander folgend {adj} takip eden
aufeinander folgend [alt] birbiri ardına gelen
aufeinander folgend [alt] mütaakip
aufeinander folgend [alt] müteselsil
aufeinander folgend [alt] takip eden
aufeinander geprallt {v} [alt] birbirine çarpmış
aufeinander hetzen {v} [alt] kasıtlı olarak göz yummak
aufeinander hetzen {v} [alt] çekiştirmek
aufeinander hetzen {v} birbirine kışkırtmak
aufeinander hetzen {v} çekiştirmek
aufeinander häufen {v} biriktirmek
aufeinander häufen {v} tepelemek
aufeinander häufen {v} üst üste yığmak
aufeinander knallen {v} [alt] birbirine çarpmak
aufeinander legen {v} [alt] üst üste koymak
aufeinander liegen {v} [alt] üst üste durmak
aufeinander losgehen {v} [figürlich] birbirine girmek
aufeinander losgehen {v} [figürlich] kapışmak
aufeinander losgehen {v} birbirine girmek
aufeinander losgehen {v} birbirine saldırmak
aufeinander losgehen {v} kapışmak
aufeinander passen {v} [alt] birbirine uymak
aufeinander passen {v} birbirine uymak
aufeinander prallen {v} [alt] çarpışmak
aufeinander prallen {v} [alt] çatışmak
aufeinander prallen {v} çarpışmak
aufeinander prallen {v} çatışmak
aufeinander sitzen {v} [alt] üst üste oturmak
In Istanbul treffen Orient und Okzident aufeinander İstanbul`da doğu ile batı birbirine yüz yüze
0.002s