48 direkte Treffer gefunden für: adi


77 indirekte Treffer gefunden für: adi

Deutsch Türkisch
abgedroschene Bemerkung {sub} {f} adi söz
die Abgedroschenheit {sub} {f} adilik
abgeschritten adımla ölçülmüş
abgeschritten adımlanmış
abmessen {v} [maß ab, hat abgemessen] adımlamak
abschreiten {v} [gehen] adımlamak
abschreiten {v} [schritt ab, ist abgeschritten] adımla ölçmek
abschreitend {adj} adımlayarak
die Absteige {sub} {f} {ugs.} [billige Pension] adi otel
der Acker-Hahnenfuß {sub} {m} adi düğünçiçeği
die Addipinsäure {sub} {f} adipin asidi
Addisonisch {adj} Adison ile ilgili
Additive Eigenschaften {sub} {pl} aditif hususiyetler
ADI - Wert {sub} {m} [Englisch=Acceptable Daily Intake] tavsiye edilen miktar
adiabat adiyabat
die Adiabate {sub} {f} adiyabatik eğri
der Adiabatenexponent {sub} {m} adiyabatik üst
das Adiabatenpapier {sub} {n} adiyabatik kâğıt
adiabatisch {adj} adiyabatik
adiabatische Abkühlung {sub} {f} adiyabatik soğutma
adiabatische Absorption {sub} {f} adiyabatik emme
adiabatische Ausdehnungen {sub} {pl} adiyabatik genişlemeler
adiabatische Entmagnetisierungen {sub} {pl} adiyabatik manyetiklik giderme
adiabatische Erhitzung {sub} {f} adyabatik ısıtma
adiabatische Expansion {sub} {f} adiyabatik hararetli genişleme
adiabatische Expansion {sub} {f} adiyabatik çizgi
adiabatische Invariante {sub} {f} adiyabatik değişmez değer
adiabatische Kompression {sub} {f} adiyabatik sıkıştırma
adiabatische Linie {sub} {f} adiyabatik çizgi
adiabatische Stabilisierung {sub} {f} adiyabatik sağlamlaştırma
adiabatische Sättigungstemperatur {sub} {f} adyabatik doyma harareti
adiabatische Sättigungstemperatur {sub} {f} adyabatik doyumluluk harareti
adiabatische Sättigungstemperatur {sub} {f} adyabatik satürasyon harareti
adiabatische Temperaturerhöhung {sub} {f} adiyabatik ısı artırma
adiabatische Verdichtung {sub} {f} sabit ısılı basınç
adiabatische Zustandsänderung {sub} {f} ısı geçirmez durum değişikliği
adiabatische Zustände {sub} {pl} ısı geçirmez durumlar
adiabatischer Temperaturgradient {sub} {m} sıcaklık farklılığı
adiabatischer Vorgang {sub} {m} adiyabatik oluşum
adiabatisches Gleichgewicht {sub} {n} adiyabatik denge
adiabatisches Temperaturgefälle {sub} {n} adyabatik hareket eğilimi
die Adiadochokinese {sub} {f} hareket koordinasyonunu sınırlayan küçük beyin hastalığı
das Adiaphora {sub} {n} ehemmiyetsizlik
die Adiaphora {sub} {pl} [sittlich neutrale Werte] ehemmiyetsizlikler
die Adiaphorese {sub} {f} terleyememe
adiaphoretisch {adj} terlememe
die Adiastematie {sub} {f} [Notation] işaretlerin ses hakkında bilgi vermemesi
adiastematisch [z.B. Neumen] işaretlerin ses hakkında bilgi vermemesi
adieu Allah`a ısmarladık
adieu elveda
adieu sagen {v} elveda demek
ABBA [eine schwedische Popgruppe] İsveç`nli bir müzik grubunun adı
abgespanntes Rotorblatt {sub} {n} gevşetilmiş rotor kanadı
abgesuchtes Tal {sub} {n} aranıp taranmış vadi
der Abkömmling {sub} {m} [Abkomme] evlat ve evladın evladı
die Ablösungsbestimmung {sub} {f} ödeme maksadı
das Abruzzen {sub} {n} güney italya‚da bir bölgenin adı
die Absatzbezeichnung {sub} {f} paragraf adı
der Abschnittsname {sub} {m} bölüm adı
absoluter Pfadname {sub} {m} mutlak dosya adı
Abstreifflügel {v} sıyırma kanadı
der Abteilungstitel {sub} {m} [eines fortlaufenden Sammelwerks] baskı adı
ad rem en büyük öğrenci gazetesinin adı
Adresse nicht gefunden adres bulunamadı
die Adriane {sub} {f} dişi insan adı
affengeil hayvanlarla ilgili televizyon dizisinin adı
die Aggie {sub} {f} kız (bayan) adı
das agree {sub} {n} en yaygın banka sisteminin adı
aha şimdi anladı
der Ahmet {sub} {m} erkek adı
Aladdin film dizisi adı
der Albatros {sub} {m} bir hayvan adı
der Alfons {sub} {m} erkek adı
Alfred erkek adı
der Alias {sub} {m} [[englisch alias] Ersatzname in einem E-Mail-Verzeichnis] öteki adı
der Aliasname {sub} {m} öteki adı
die Alice {sub} {f} kız (bayan) adı
0.006s