1 direkte Treffer gefunden für: adiabat

Deutsch Türkisch
adiabat adiyabat

26 indirekte Treffer gefunden für: adiabat

Deutsch Türkisch
die Adiabate {sub} {f} adiyabatik eğri
der Adiabatenexponent {sub} {m} adiyabatik üst
das Adiabatenpapier {sub} {n} adiyabatik kâğıt
adiabatisch {adj} adiyabatik
adiabatische Abkühlung {sub} {f} adiyabatik soğutma
adiabatische Absorption {sub} {f} adiyabatik emme
adiabatische Ausdehnungen {sub} {pl} adiyabatik genişlemeler
adiabatische Entmagnetisierungen {sub} {pl} adiyabatik manyetiklik giderme
adiabatische Erhitzung {sub} {f} adyabatik ısıtma
adiabatische Expansion {sub} {f} adiyabatik hararetli genişleme
adiabatische Expansion {sub} {f} adiyabatik çizgi
adiabatische Invariante {sub} {f} adiyabatik değişmez değer
adiabatische Kompression {sub} {f} adiyabatik sıkıştırma
adiabatische Linie {sub} {f} adiyabatik çizgi
adiabatische Stabilisierung {sub} {f} adiyabatik sağlamlaştırma
adiabatische Sättigungstemperatur {sub} {f} adyabatik doyma harareti
adiabatische Sättigungstemperatur {sub} {f} adyabatik doyumluluk harareti
adiabatische Sättigungstemperatur {sub} {f} adyabatik satürasyon harareti
adiabatische Temperaturerhöhung {sub} {f} adiyabatik ısı artırma
adiabatische Verdichtung {sub} {f} sabit ısılı basınç
adiabatische Zustandsänderung {sub} {f} ısı geçirmez durum değişikliği
adiabatische Zustände {sub} {pl} ısı geçirmez durumlar
adiabatischer Temperaturgradient {sub} {m} sıcaklık farklılığı
adiabatischer Vorgang {sub} {m} adiyabatik oluşum
adiabatisches Gleichgewicht {sub} {n} adiyabatik denge
adiabatisches Temperaturgefälle {sub} {n} adyabatik hareket eğilimi
0.001s