2 direkte Treffer gefunden für: Additive

Deutsch Türkisch
die Additive {sub} {pl} katkılar
die Additive {sub} {pl} katkı maddeleri

36 indirekte Treffer gefunden für: Additive

Deutsch Türkisch
Additive Eigenschaften {sub} {pl} aditif hususiyetler
Additive Eigenschaften {sub} {pl} ekleme özellikler
additive Erhöhung {sub} {f} katkı çoğaltma
additive Farbdarstellung {sub} {f} katkı rengi
additive Farbe {sub} {f} katkı rengi
additive Farbmischung {sub} {f} katkı rengi karışımı
additive Farbmischung {sub} {f} renk uyartıları toplamsal karışımı
Additive für Kühlsysteme {sub} {pl} soğutma sistemleri için katkılar
Additive für Mineralölprodukte {sub} {pl} petrol ürünleri için katkılar
additive Grundfarben {sub} {pl} temel katkı renkleri
additive Gruppe {sub} {f} toplamsal grup
additiver Code {sub} {m} katkı kodu
additive Reaktion {sub} {f} katılım reaksiyonu
additive Synthese {sub} {f} [Klangerzeugung] katkılı ses bileşimi
additive Synthese {sub} {f} katkı sentezi
additive Vorrichtung {sub} {f} toplama tertibatı
additive Zahlen toplama sayıları
additiver Druck {sub} {m} artan baskı
additiver Fehler {sub} {m} birikmiş hata
additiver Fehler {sub} {m} katkı hatası
additiver Fehler {sub} {m} çoğalan hata
additiver Feldrechner {sub} {m} katkı alanı hesaplayıcı
additiver Prozeß {sub} {m} toplama prosedürü
additiver Rhythmus {sub} {m} [z.B. 3+2+3 Achtel] toplama dizemi
additives Druckverfahren {sub} {n} artan baskı metodu
additives Duplex {sub} {n} toplanan çift
additives Einzelelement {sub} {n} toplamsal birim
additives Farbsystem {sub} {n} katkılı renk sistemi
additives Modell {sub} {n} katkılı model
additives Volumen {sub} {n} artan hacim
additives Zeitrelais {sub} {n} açma ve kapatmayı geciktiren tamamlayıcı zaman rölesi
die Heizöladditive {sub} {pl} yakma yağı katkıları
die Kunststoffadditive {sub} {pl} plastik katkıları
die Metallbearbeitungadditive {sub} {pl} metal işleme katkıları
die Plastikadditive {sub} {pl} plastik katkıları
die Schmierstoffadditive {sub} {pl} yağlama maddesi katkıları
0.002s