6 direkte Treffer gefunden für: kommun


51 indirekte Treffer gefunden für: kommun

Deutsch Türkisch
kommunal {adj} beledi
kommunal {adj} belediye ile ilgili
kommunal {adj} belediyeye ait
kommunal {adj} belediyeyle ilgili
kommunal {adj} bölgesel
kommunal {adj} lokal
kommunal {adj} mahalli
kommunal {adj} yerel
die Kommunalabgaben {sub} {pl} belediye vergileri
das Kommunalabwasser {sub} {n} belediye atık suyu
die Kommunalanleihe {sub} {f} belediye borçlanması
die Kommunalanleihe {sub} {f} mahalli idare istikrazı
die Kommunalanleihen {sub} {pl} belediye borçlanmaları
die Kommunalaufsicht {sub} {f} belediyelerin denetimi
die Kommunalaussicht {sub} {f} kamusal denetim
die Kommunalauswahl {sub} {f} yerel seçim
die Kommunalbank {sub} {f} belediye bankası
die Kommunalbank {sub} {f} Yller bankası
der Kommunalbeamter {sub} {m} belediye memuru
der Kommunalbeamter {sub} {m} yerel idare memuru
der Kommunalbeamter {sub} {m} yerel yönetim memuru
der Kommunalbeamtin {sub} {m} [weiblich] yerel idare memuru (bayan)
die Kommunalbehörde {sub} {f} mahalli makam
die Kommunalbehörde {sub} {f} yerel makam
die Kommunalbehörden {sub} {pl} yerel makamlar
der Kommunalbetrieb {sub} {m} belediye işletme hizmetleri
der Kommunalbetrieb {sub} {m} belediye işletmesi
der Kommunalbetrieb {sub} {m} yerel işletme
das Kommunalbrevier {sub} {n} [Handbuch über Angelegenheiten der Städte und Gemeinden] yerel yönetimleri ilgilendiren vakaların kitabı
das Kommunaldolmetschen {sub} {n} yerel tercüme yapma
kommunale- yerel-
kommunale Angestellte {sub} {pl} yerel memur
kommunale Anleihe {sub} {f} belediye borçlanması
kommunale Anleihen {sub} {pl} belediye borçlanmaları
kommunale Behörde {sub} {f} mahalli makam
kommunale Einrichtungen {sub} {pl} yerel kuruluşlar
kommunale Körperschaft {sub} {f} mahalli kurum
kommunale Körperschaften {sub} {pl} mahalli kurumlar
kommunale Körperschaften {sub} {pl} yerel kurumlar
kommunale Selbstverwaltung {sub} {f} yerel kendi kendini yönetim
kommunale Trinkwasseraufbereitung {sub} {f} yerel idarenin içme suyu hazırlamasi
kommunale Wohnungen {sub} {pl} yerel daireler
kommunaler Feststoffabfall {sub} {m} yerel kurumların katı atıkları
kommunaler Haushalt {sub} {m} yerel idare bütçesi
kommunaler Sozialdienst {sub} {m} yerel sosyal hizmet
kommunales Eigenunternehmen {sub} {n} yerel idarenin kendi işletmesi
kommunales Kino {sub} {n} belediye sineması
kommunales Unternehmen {sub} {n} yerel idare işletmesi
die Kommunalfamilie {sub} {f} komün ailesi
kommunalisieren {v} bir işletmeyi belediye yönetimine bağlamak
kommunalisieren {v} bir yeri belediyeye bağlamak
0.003s