Keine direkten Treffer gefunden für: sinyali

Deutsch Türkisch

30 indirekte Treffer gefunden für: sinyali

Deutsch Türkisch
der Abschwächer {sub} {m} [TV] sinyali zayıflatan pasif eleman
Blockieren des Signals {sub} {n} sinyalın blokajı
das Signal ändern sinyalı değiştirmek
die Signalunterdrückung {sub} {f} sinyali geçici durdurma
das Abbrechungssignal {sub} {n} kesilme sinyalı
das Abbruchanforderungssignal {sub} {n} kesinti talep sinyali
das Abdrücksignal {sub} {n} basma sinyali
das Abfahrauftragssignal {sub} {n} hareket emri sinyali
das Abfahrlichtsignal {sub} {n} hareket etme ışık sinyali
das Abfahrsignal {sub} {n} kalkma sinyali
das Abfahrtsignal {sub} {n} kalkış sinyali
das Abfahrtssignal {sub} {n} hareket sinyali
das Abfragesignal {sub} {n} konuşma sinyali
das Ablenksignal {sub} {n} sapma sinyalı
der Abtastimpuls {sub} {m} tarama sinyali
der Abtastsignal {sub} {m} tarama sinyalı
das Abweichsignal {sub} {n} sapma sinyali
das Abweichungssignal {sub} {n} sapma sinyalı
das Achsensprungsignal {sub} {n} film kesiti sinyali
das Achtungssignal {sub} {n} dikkat sinyalı
das Adressiersignal {sub} {n} adresleme sinyalı
aktive Synchronisierungssignale {sub} {pl} etkin senkronlama sinyali
das Aktivitätssignal {sub} {n} aktivite sinyali
akustisches Alarmsignal {sub} {n} akustik alarm sinyali
akustisches Warnsignal {sub} {n} akustik imdat sinyali
die Alarmgabe {sub} {f} uyarı sinyali
das Alarmsignal {sub} {n} alarm sinyali
das Alarmsignal {sub} {n} uyarı sinyalı
Alarmsignal für Anästhesie und Beatmung {sub} {n} anestezi ve solunum için alarm sinyali
amplitudenmoduliertes Signal {sub} {n} genlik modülasyonu sinyali
0.001s