14 direkte Treffer gefunden für: karşılıklı


54 indirekte Treffer gefunden für: karşılıklı

Deutsch Türkisch
abgestufter Springer {sub} {m} [Cembalo] karşılıklı manşon
Abhängigkeit, gegenseitige~ {sub} {f} karşılıklı bağımlılık
der Abhängigkeitsblock {sub} {m} karşılıklı bağımlı grup
ablösen {v} [sich] karşılıklı değişmek
der Abrechnungsverkehr {sub} {m} karşılıklı borç ve alacakları hesaplama
Abstand untereinander {sub} {m} karşılıklı mesafe
auf dem Gegnerschaftsprinzip beruhend karşılıklılık prensibine dayalı
auf gegenseitiger Zustimmung beruhend karşılıklı anlaşmaya dayalı
auf Gegenseitigkeit beruhen karşılıklı olmak
auf Gegensätzen beruhend karşılıklı olarak
aufeinanderbeziehen {v} karşılıklı olarak ilişkisi bulunmak
aufeinander beziehen {v} karşılıklı olarak ilişkisi bulunmak
austauschen {v} karşılıklı mektuplaşmak
der Austauschvertrag {sub} {m} karşılıklı akit
die Autokorrelation {sub} {f} karşılıklı otomatik ilişki
der Ämtertausch {sub} {m} karşılıklı görev yeri değişimi
der Ballwechsel {sub} {m} [beim Tennis] karşılıklı oynama
beiderseitig kündbar karşılıklı feshi mümkün
beiderseitiger Nutzen {sub} {m} karşılıklı menfaat
beiderseitiger Vorteil {sub} {m} karşılıklı fayda
beiderseits {adv} karşılıklı olarak
Beleidigungen austauschen {v} karşılıklı hakaret etmek
bereichern wir einander mit unseren gegenseitigen Unterschieden karşılıklı farklılıklarımızla zenginleşelim
der Bevölkerungsaustausch {sub} {m} karşılıklı insan değişimi
bilaterale Begegnungen {sub} {pl} karşılıklı görüşmeler
bilaterale Integration {sub} {f} karşılıklı uyum
der Boxermotor {sub} {m} karşılıklı silindirli motor
der Dialog {sub} {m} karşılıklı konuşma
der Dialog {sub} {m} karşılıklı söyleşme
dialogische Stimmen {sub} {pl} karşılıklı konuşma sesleri
die guten beiderseitigen Beziehungen ... karşılıklı iyi ilişkiler
Durchdringung, gegenseitige~ {sub} {f} karşılıklı birbirine geçme
Eine Hand wäscht die andere karşılıklı yardımladan her iki taraf yararlanır
Einverständnis, gegenseitiges- {sub} {n} karşılıklı rıza gösterme
entgeltlicher Vertrag karşılıklı anlaşma
gedeckte Kaufoption {sub} {f} karşılıklı satın alma opsiyonu
gedeckter Scheck {sub} {m} karşılıklı çek
gegeneinandergeschaltet karşılıklı devreye sokma
gegeneinanderisoliert {adj} karşılıklı isole
gegeneinanderlaufend {adj} karşılıklı işleme
die Gegeneinanderschaltung {sub} {f} karşılıklı devreye sokma
gegeneinanderspielen {v} karşılıklı oynamak
gegengeschweißt karşılıklı kaynaklı
die Gegeninduktion {sub} {f} karşılıklı endüksiyon katsayısı
die Gegeninduktivität {sub} {f} karşılıklı endüksiyon katsayısı
gegenläufige Kurbel {sub} {f} karşılıklı krank
die Gegenphase {sub} {f} karşılıklı durum
die Gegenschaltung {sub} {f} karşılıklı montaj
gegenseitig beeinflussen {v} karşılıklı etkilemek
gegenseitig beeinflussend karşılıklı etkileyen
gegenseitig bestimmte dinge dulden {v} karşılıklı olarak bazı sıkıntıları görmezden gelmek
das beruht auf Gegenseitigkeit her şey karşılıklı
entgegengesetzt {adj} karşı karşılıklı
schrägüber {adv} çaprazlamasına karşılıklı
0.005s