2 direkte Treffer gefunden für: bestimmte

Deutsch Türkisch
bestimmte belirli
bestimmte belli

51 indirekte Treffer gefunden für: bestimmte

Deutsch Türkisch
bestimmte Adresse {sub} {f} belli adres
bestimmte Anzahl {sub} {f} belli sayı
bestimmte Artikel {sub} {pl} belli eşyalar
bestimmte Bauarbeiten {sub} {pl} belli inşaat işleri
bestimmte Frist {sub} {f} belirli zaman
bestimmte Gleichung {sub} {f} belirli karşılaştırma
bestimmte Grenzen einhalten {v} belirli sınırlara itaat etmek
bestimmte Lebensdauer {sub} {f} belirli ömür
bestimmte Lebensdauer {sub} {f} ömürde kalan süre
bestimmte Menge {sub} {f} belirli miktar
bestimmte Mengen {sub} {pl} belirli miktarlar
bestimmte oder unbestimmte Variablen verwenden belirli veya belirsiz değişkenleri kullanmak
bestimmte Ordnung {sub} {f} belirli sıralama
bestimmte Ordnung {sub} {f} belli sıralama
bestimmte Oxide {sub} {pl} belli oksitler
bestimmte Person {sub} {f} belli insan
bestimmte Personen {sub} {pl} belli insanlar
bestimmte Rangordnung {sub} {f} belli hiyeraşi
bestimmte Rangordnung {sub} {f} belli tertip
bestimmte Stelle {sub} {f} belli yer
bestimmte Stückzahl {sub} {f} belli sayı
bestimmte Tage {sub} {pl} belirli günler
bestimmte Tage {sub} {pl} sayılı günler
bestimmte Verantwortung {sub} {f} belli sorumluluk
bestimmte Vergangenheit {sub} {f} [Grammatik] belirli geçmiş zaman
bestimmte Vergangenheit {sub} {f} belirli geçmiş zaman
bestimmte Voraussetzungen {sub} {pl} belli şartlar
bestimmte vorher [er, sie, es~] önceden belirlemişti
bestimmte vorher [er, sie, es~] önceden saptamıştı
bestimmte Ware {sub} {f} belli eşya
bestimmte Zahl {sub} {f} belli sayı
bestimmte Zinsklausel {sub} {f} belli faiz koşulu
bestimmte,bestimmter,bestimmtes {adj} belli
bestimmten Bedingungen entsprechen belli şartlara uymak
bestimmter {adj} daha kesin
bestimmter Artikel {sub} {m} [Grammatik] belirli artikel
bestimmter Artikel {sub} {m} belli artikel
bestimmter Artikel {sub} {m} belli eşya
bestimmter Bereich {sub} {m} belli bölüm
bestimmter Betrag {sub} {m} belli meblağ
bestimmter Betrag {sub} {m} belli miktar
bestimmter Diebstahl {sub} {m} belli hırsızlık
bestimmter Geldbetrag {sub} {m} belli para miktarı
bestimmter Menge {sub} {f} belli miktar
bestimmter Ort {sub} {m} belli ortam
bestimmter Tag {sub} {m} belli gün
Bestimmter Tag im Monat {sub} {m} ayın belli günü
bestimmter Verfahrensabschnitt {sub} {m} belli metot safhası
bestimmter Vomhundertsatz {sub} {m} belli yüzdelik miktarı
bestimmter Wert {sub} {m} belli değer
bestimmter Wert {sub} {m} belli tutar
0.002s