7 direkte Treffer gefunden für: motor


75 indirekte Treffer gefunden für: motor

Deutsch Türkisch
die Abdeckhaube {sub} {f} motor kapağı
die Abdeckhauben {sub} {pl} motor kapakları
der Abdeckhaubenlüfter {sub} {m} motor kapağı hava deliği
Abgabe auf Kraftfahrzeuge {sub} {f} motorlu taşıtlar vergisi
Abmagerungsfähigkeit des Motors {sub} {f} motorun yakıt-hava oranının azaltılmış olması
abrichten und planschleifen des Motorblocks {v} motor gövdesini düzlemek ve enine zımparalamak
Abschleppen von Motorfahrzeugen {sub} {n} motorlu araçları çekme
der Abtrieb {sub} {m} [Motor] motor çıkış gücü
Abwürgen eines Motors {sub} {n} motoru stop ettirme
die Agitiertheit {sub} {f} motor huzursuzluk
Alarme für Motore und Ventile {sub} {pl} motorlar ve supaplar için alarmlar
andrehen {v} [drehte an, hat angedreht] motoru harekete geçirmek
angetrieben durch Motor motor kumandalı
angetrieben, motorisch - motor gücüyle işleme
anhalten des Motors {v} motoru durdurma
ankurbeln {v} [kurbelte an, hat angekurbelt] motoru harekete geçirmek
die Ankurbelung {sub} {f} motoru işletme
der Anlasser {sub} {m} motoru veya cihazı harekete geçirici
die Anlaufschwierigkeit {sub} {f} [Motor] Motorun çalışmaya başlamasında yaşanan zorluk
anreißen {v} [riss an, hat angerissen] motoru harekete geçirmek
Ansauglufttemperatur des Motors {sub} {f} motorun emilen hava ısısı
anstellen {v} [stellte an, hat angestellt] motor harekete geçirmek
antreiben {v} [trieb an, hat angetrieben] motoru harekete geçirmek
Antrieb durch einen Motor {sub} {m} motorla tahrik
die Antriebsbatterie {sub} {f} motor hareket ettirme bataryası
die Antriebstechnik {sub} {f} motor teknolojisi
anwerfen {v} motoru harekete geçirmek
der Anwurf {sub} {m} motor çalıştırma
Arbeiter in der Motorindustrie {sub} {m} motor endüstrisinde çalışan işçi
der Arbeitszylinder {sub} {m} motor silindiri
ausgehen lassen {v} motoru stop ettirmek
der Auslöser {sub} {m} motoru krank milinden ayırmak
das Auto {sub} {n} motorlu araba
der Autodienst {sub} {m} motorlu servis
der Autofahrer {sub} {m} motorist
der Bewegungsapparat {sub} {m} motor aygıt
der Bewegungsdrang {sub} {m} motor huzursuzluk
die Bewegungsstörungen {sub} {pl} motor bozuklukları
der Bootsmotor {sub} {m} motorbot motoru
Bremsung durch den Motor {sub} {f} motorda frenleme
Buttermaschine mit Motorantrieb {sub} {f} motorla çalıştırılan yayık
das Motorgeräusch klingt angestrengt motor sesi rahatsız edici
den Motor abschalten {v} motoru stop etmek
den Motor abstellen motoru kapamak
den Motor anstellen motoru açmak
den Motor aufheulen lassen {v} motoru yüksek sesle çalıştırmak
den Motor auskühlen lassen {v} motoru suğumaya bırakmak
den Motor ausschalten {v} motoru durdurmak
den motor drosseln {v} motoru kısmak
den Motor einschalten {v} motoru çalıştırmak
den Motor laufen lassen motoru çalıştırmak
abgesoffener Motor {sub} {m} {ugs.} bayılmış motor
der Absaugmotor {sub} {m} emme motoru
der Absäufer {sub} {m} çok benzin harcayan motor
die Abwärmekraftmaschine {sub} {f} atık ısı ile çalışan motor
der Achsabmotor {sub} {m} dingil motoru
der Achsenantriebsmotor {sub} {m} aks hareket motoru
der Achsenmotor {sub} {m} göbekten motor
der Achsmotor {sub} {m} dingil motoru
der Achsmotor {sub} {m} direk tahrikli motor
der Achtzylinder-Reihenmotor {sub} {m} sekiz silindirli sıra motor
der Achtzylinder-V-Motor {sub} {m} sekiz slindirli pistonlu motor
der Achtzylindermotor {sub} {m} sekiz silindirli motor
der Achtzylinderreihenmotor {sub} {m} altı silindirli sıra motor
der Allstrommotor {sub} {m} her ceryanda çalışan motor
der Allzweckmotor {sub} {m} üniversel motor
am befeuerten Motor çalıştırılmış motorda
der Anbaumotor {sub} {m} flanşlı motor
der Anbaumotor {sub} {m} içe yerleştirilmiş motor
der Anflanschmotor {sub} {m} flanşlı motor
der Anlassermotor {sub} {m} marş motoru
der Anlassmotor {sub} {m} marş motoru
Antrieb durch einen Drehstrommotor {sub} {m} trifaze elektrik motoru ile tahrik
Antrieb durch einen Gleichstrommotor {sub} {m} doğru akımlı elektrik motoru ile kumanda
Antrieb durch einen Ionenmotor {sub} {m} iyon motoru ile tahrik
0.004s