22 direkte Treffer gefunden für: bar


77 indirekte Treffer gefunden für: bar

Deutsch Türkisch
der Bartschneider {sub} {m} sakal traş makinesi
abdämmen {v} [dämmte ab, hat abgedämmt] baraj yapmak
abschranken bariyerle kapatma
die Abschrankung {sub} {f} [Absperrung] bariyer
abtrinken {v} bardaktan birkaç yudum almak
Agenda für den Frieden {sub} {f} barış için ajanda
der Altenteil {sub} {m} barındırma
an der Bar barda
an der Bar arbeiten {v} barda çalışmak
Anschaffung in Bar {sub} {f} barda para kazanma
die Anschrankung {sub} {f} [Absperrung] bariyer
die Anwaltskammer {sub} {f} [Juristisch] baro
das Asyl {sub} {n} barınak
das Asylrecht {sub} {n} barınma hakkı
Atmosphäre des Friedens {sub} {f} barış atmosferi
auf die Barrikaden steigen barikatlara çıkmak
auf friedliche Weise barışçıl şekilde
auf friedlichem Wege barışçıl yoldan
auf friedlichem Wege barışçıl yolla
auf Versöhnung ausgerichtet barışa yönelik
augenfällig {adj} bariz
augenscheinlich {adj} bariz
augenscheinliche Tatsache {sub} {f} bariz gerçek
ausgeprägt {adj} bariz
ausgesöhnt barışık
die Auspuffleitung {sub} {f} barometrik boru
ausschwenken {v} bardağı suya tutarak çalkalamak
aussöhnen {v} barıştırmak
aussöhnend {adj} barışılan
aussöhnendes Moment {sub} {n} barışılan an
die Aussöhnung {sub} {f} barışma
die Aussöhnung {sub} {f} barıştırma
der Aussöhnungsversuch {sub} {m} [Juristisch] barıştırma denemesi
ärmliche Hütte {sub} {f} baraka
Ba [Kürzel von Barium] baryum simgesi
der Bandit {sub} {m} barsak solucanı
bar anzahlen {v} peşin kapora vermek
bar auf die Hand {ugs.} eline peşin
bar auf die Kralle {ugs.} eline peşin
bar auszahlen {v} peşin ödemek
bar bezahlen {v} nakit ödemek
bar bezahlen {v} peşin ödemek
bar bezahlt peşin ödenmiş
bar gegen Güter mal karşılığı ödemek
bar gegen Nachnahme [Wirtschaft] teslimat sırasında ödeme
bar gekauft peşin alınmış
Bar im Foyer {sub} {f} giriş holülde bar
bar ohne Abzug kesintisiz nakden
bar ohne Abzug kesintisiz peşin
bar ohne Abzug nakden ve kesintisiz
bar ohne Abzug net olarak
ab Lager lieferbar depodan teslim edilebilir
abbaubar [Erze] işletilebilir
abbaubar [Maschine] sökülebilir
abberufbar {adj} geriye çağrılabilir
abblendbar {adj} karartılabilir
abdingbar {adj} pazarlığı yapılabilir
abdingbar {adj} tartışılabilir
abdruckbar {adj} basılabilen
abdruckbar {adj} basılabilir
abfahrbar {adj} hareket edebilir
abfühlbar {adj} algılanabilir
abgießbar {adj} dökülebilir
abgießbar {adj} dökülmesi kabil
abgrenzbar {adj} belirlenebilir
abgrenzbar {adj} sınırlanabilir
abherleitbar {adj} türetilebilir
abholzbar {adj} baltalık
abholzbar {adj} kesime uygun
abklappbar {adj} kanadı indirilebilir
abklappbar {adj} kapanabilir
abknöpfbar {adj} düğmesi çözülebilir
die Ablage {sub} {f} [Schweiz: Zweigstelle] ambar
die Ablage {sub} {f} ambar
ablehnbar {adj} reddedilebilir
ableitbar {adj} başka yöne kanalize edilebilir
ableitbar {adj} saptırılabilir
0.004s