19 direkte Treffer gefunden für: borç


77 indirekte Treffer gefunden für: borç

Deutsch Türkisch
Abbau der Schulden {sub} {m} borçları azaltma
die Abbuchung {sub} {f} borç kaydı
der Abbuchungsauftrag {sub} {m} borç kaydı talimatı
das Abbuchungsverfahren {sub} {n} borç kaydı metodu
Abdeckung von Schulden {sub} {f} borçları karşılama
Abgleich der Salden {sub} {m} borç ve alacakları dengeleme
Abschreibung Anleihedisagio {sub} {f} borçlanma dizacyosu amortismanı
Abschreibungen auf Debitoren {sub} {pl} borçların amortismanları
abstatten {v} [Schulden] borcunu ödemek
abtragen {v} [trug ab, hat abgetragen] borç ödemek
Abtragung einer Schuld {sub} {f} borcunu ödeme
der Abzahlungsvertrag {sub} {m} [Juristisch] borç ödeme anlaşması
abzugsfähige Belastung des Schuldners {sub} {f} borçlunun düşülebilir yükü
das Afrikans {sub} {n} Boerce
als Darlehen borç olarak
als Darlehen gewährt borç olarak verildi
Alternative zu Darlehen {sub} {f} borca alternatif
die Amortisierung {sub} {f} borç kapama
an ein im Zahlungsrückstand befindliches Land Kredite vergeben borçlarını geciktirmiş ülkeye kredi vermek
Anerkennung einer Schuld {sub} {f} borcu kabul etme
Anfrage wegen Kreditfähigkeit borçlanma ehliyeti hakkında bilgi isteme
angekreidet sein {v} borç içinde yüzmek
Anhäufung von Schulden {sub} {f} borçların birikmesi
Anhäufung von Schulden {sub} {f} borçların çoğalması
ankreiden {v} [kreidete an, hat angekreidet] borç içinde yüzmek
die Anleihe {sub} {f} borç alma
die Anleihe {sub} {f} borçlanma
die Anleihe {sub} {f} borçlanma senedi
die Anleihekurse {sub} {pl} borç senedi kurları
Anleihe auflegen {v} borçlanma senetleri ihraç etmek
Anleihe aufnehmen {v} borçlanmak
Anleihe bedienen {v} borçlanma senetleri kullanmak
Anleihe begeben {v} borçlanma senetleri ihraç etmek
Anleihe konsolidieren {v} borçlanma senedini konsolide etmek
Anleihe konsolidieren {v} borçlanmayı paraya çevirmek
Anleihe kündigen {v} borcun ödenmesini istemek
Anleihe kündigen {v} borçlanmanın feshini bildirmek
Anleihe plazieren {v} borçlanma senedini plase etmek
Anleihe tilgen {v} borcu ödemek
Anleihe tilgen {v} borçlanmayi itfa etmek
Anleihe zeichnen {v} borçlanma senedine abone olmak
das Anleiheabkommen {sub} {n} borç senedi anlaşması
die Anleiheablösung {sub} {f} borcun ödenmesi
die Anleiheablösung {sub} {f} borç itfası
die Anleiheausgabe {sub} {f} borçlanma senedi çıkarma
die Anleiheausstattung {sub} {f} borç alma koşulu
die Anleiheausstattung {sub} {f} borçlanma koşulu
der Anleihebedarf {sub} {m} borçlanma gereksinmesi
die Anleihebedingungen {sub} {pl} borç alma koşulları
die Anleihebedingungen {sub} {pl} borçlanma koşulları
der Anleiheertrag {sub} {m} borçlanma getirisi
abgetragene Schuld {sub} {f} ödenmiş borç
abgezahlte Schuld {sub} {f} ödenmiş borç
die Ablösungsschuld {sub} {f} ödenecek borç
akkumulierte Auslandsschuld {sub} {f} yabancı devlete olan birikmiş borç
Aktien beschwertes Darlehen {sub} {n} hisse senetleri destekli borç
das Aktivdarlehen {sub} {n} aktif borç
die Aktivschuld {sub} {f} aktif borç
die Allgemeinverbindlichkeit {sub} {f} genel borç
als Garantie gewährtes Darlehen {sub} {n} garanti olarak verilmiş borç
alte Schuld {sub} {f} eski borç
die Alternativobligation {sub} {f} alternatif borç
die Amortisationsschuld {sub} {f} itfaya tabi borç
ausstehende Schuld {sub} {f} ödenmemiş borç
auswärtige Schuld {sub} {f} [Wirtschaft] dış borç
auswärtige Schuld {sub} {f} dış borç
die Bagatellschuld {sub} {f} cüzi borç
betagte Verbindlichkeit {sub} {f} vadesi gelmiş borç
bezahlte Schuld {sub} {f} [Wirtschaft] ödenmiş borç
die Bringschuld {sub} {f} götürülecek borç
Darlehen für den Kauf von Immobilien {sub} {n} tasınmaz satın almak için borç
die Dauerschuld {sub} {f} [Handel] uzun süreli borç
die Dauerschuld {sub} {f} [Handel] uzun vadeli borç
die Alternativobligation {sub} {f} alternatif borç
eine Schuld von zehn Euro on Avro`luk borç
endfälliges Darlehen {sub} {n} vade sonutoptan ödenmesi gereken borç
entstandene Verbindlichkeit {sub} {f} husûle gelen borç
0.005s