15 direkte Treffer gefunden für: Pflicht


77 indirekte Treffer gefunden für: Pflicht

Deutsch Türkisch
Pflicht der Berichterstattung {sub} {f} muhabirlik görevi
Pflicht der Berichterstattung {sub} {f} muhabirlik zorunluluğu
Pflichtdokumente vorzulegen {v} zorunlu evraklar sunulacak
Pflicht erfüllen {sub} {f} görevini yapmak
Pflicht verletzen {v} görevi kötüye kullanmak
Pflicht zu benachrichtigen {sub} {f} bilgilendirme zorunluluğu
Pflicht zu benachrichtigen {sub} {f} malumat verme zorunluluğu
Pflicht zu erklären {sub} {f} acıklama zorunluluğu
Pflicht zu wählen {sub} {f} seçme zorunluluğu
Pflicht zu zahlen {sub} {f} ödeme görevi
Pflicht zur Teilnahme {sub} {f} katılma görevi
Pflicht zur Verschwiegenheit {sub} {f} susma görevi
Pflicht zur Verschwiegenheit {sub} {f} susma zorunluluğu
Pflicht zur vorherigen Mitteilung {sub} {f} önceden bildirme zorunluluğu
Pflicht zur Vorlage [Dokument] vesikanın ibrazı zorunluluğu
pflicht übernehmen {v} görev üstlenmek
Pflicht, gesetzliche- {sub} {f} kanuni görev
Pflicht, gesetzliche- {sub} {f} kanuni vazife
Pflicht- sorumluluk-
die Pflichtabgabe {sub} {f} zaruri harç
die Pflichtablieferung {sub} {f} zorunlu teslimat
die Pflichtaktie {sub} {f} zaruri hisse senedi
die Pflichtaktien {sub} {pl} zaruri hisse senetleri
die Pflichtanforderung {sub} {f} zorunlu talep
die Pflichtangestellte {sub} {f} zorunlu eleman miktarı
die Pflichtarbeit {sub} {f} zorunlu
die Pflichtassistenz {sub} {f} zorunlu asistanlık
die Pflichtaufgabe {sub} {f} zorunlu görev
der Pflichtaufsatz {sub} {m} zorunlu makale
der Pflichtbeitrag {sub} {m} aidat mükellefiyeti
der Pflichtbeitrag {sub} {m} zorunlu sosyal sigorta kesintisi
der Pflichtbeitrag {sub} {m} zorunlu prim
die Pflichtbeitragszeit {sub} {f} zorunlu prim süresi
Pflichtbeitragszeit für Kindererziehung {sub} {f} çocuk yetiştirmeden dolayı zorunlu prim süreleri
Pflichtbeitragszeit für Schwangerschaft {sub} {f} gebelikten dolayı zorunlu prim süreleri
Pflichtbeitragszeit für Mutterschutz {sub} {f} analık koruması için zorunlu prim süreleri
Pflichtbeiträge für Pflegetätigkeit {sub} {pl} Bir kişinin bakımını üstlenmiş ve o kişiye bakıcısı olarak bakıyorsa, bundan doğan bakıcılık işi(faaliyeti) yüzünden zorunlu Primler
Pflichtbeiträge für Pflegetätigkeit {sub} {pl} Bakıcılık işlevi yüzünden ödenen zorunlu primler
Pflichtbeitragszeit für berufliche Ausbildung {sub} {f} mesleki eğitiminden dolayı zorunlu prim süresi
die Pflichtbeiträge {sub} {pl} zorunlu sosyal sigorta kesintileri
die Pflichtbeiträge {sub} {pl} zorunlu primler
die Pflichtbesichtigung {sub} {f} zorunlu denetleme
die Pflichtbesichtigungen {sub} {pl} zorunlu denetlemeler
der Pflichtbesuch {sub} {m} zorunlu ziyaret
pflichtbewusst {adj} [reformierte Schreibung] görevine bağlı
pflichtbewusst {adj} görev bilincinde olan
pflichtbewusst {adj} görevinin sorumluluğunu taşıyan
pflichtbewusst {adj} vazifeşinas
die Pflichtbewusste {sub} {f} görev bilincinde olan (bayan)
pflichtbewusster {adj} daha vazifeşinas
der Pflichtbewusster {sub} {m} görev bilincinde olan kişi
die Abgabenpflicht {sub} {f} vergi mükellefiyeti
die Abzugspflicht {sub} {f} baca mecburiyeti
die Abzugspflicht {sub} {f} çekme yükümlülüğü
Abzugssteuer bei beschränkter Steuerpflicht {sub} {f} kısmi yükümlülükte kesilen vergi
die Aktivierungspflicht {sub} {f} aktivite görevi
die Alimentationspflicht {sub} {f} nafaka mükellefiyeti
allgemeine Schulpflicht {sub} {f} genelde okula gitme zorunluluğu
allgemeine Schulpflicht {sub} {f} mecburi eğitim
allgemeine Schulpflicht {sub} {f} zorunlu eğitim
allgemeine Schulpflicht {sub} {f} zorunlu okul eğitimi
allgemeine Versicherungspflicht {sub} {f} genel sigorta sorumluluğu
allgemeine Wehrpflicht {sub} {f} genel askerlik görevi
amtliche Schweigepflicht {sub} {f} resmi gizlilik sorumluluğu
die Amtspflicht {sub} {f} [Juristisch] memurların görev ve sorumlulukları
die Amtspflicht {sub} {f} resmi görev
die Anbietungspflicht {sub} {f} satışa arz yükümlülüğü
die Andienungspflicht {sub} {f} teslim sorumluluğu
die Angabepflicht {sub} {f} bildirme zorunluluğu
die Anmeldepflicht {sub} {f} başvuru yükümlülüğü
die Anmeldepflicht {sub} {f} beyan zorunluluğu
die Anmeldepflicht {sub} {f} bildirme görevi
die Anmeldepflicht {sub} {f} bildirme sorumluluğu
die Anmeldepflicht {sub} {f} bildirme yükümlülüğü
die Anmeldepflicht {sub} {f} ikametgâh bildirme zorunluluğu
die Anmeldepflicht {sub} {f} kayıt yükümlülüğü
die Anmeldepflicht {sub} {f} müracaat zorunluluğu
0.003s