23 direkte Treffer gefunden für: kurum


77 indirekte Treffer gefunden für: kurum

Deutsch Türkisch
die Abbindefrist {sub} {f} [eines Anstrichmittels] kuruma müddeti
abgestorbenes Brennmaterial {sub} {n} kurum yakıt maddesi
abgestorbenes Holz {sub} {n} kurum ağaç
die Abgestorbenheit {sub} {f} kurumuşluk
absterben {v} [starb, ist gestorben] kurumak
abtrocknen {v} [trocknete ab, hat abgetrocknet] kurumak
Aktien institutioneller Anleger {sub} {pl} kurumsal yatırımcıların hisse senetleri
anmaßend {adj} kurumlu
anmaßende Haltung {sub} {f} kurumlu duruş
die Anstalten {sub} {pl} kurumlar
die Anstaltshilfe {sub} {f} kurum yardımı
die Anstaltslast {sub} {f} kurum yükü
der Anstaltsleiter {sub} {m} kurum müdürü
die Anstaltsleiterin {sub} {f} [weiblich] kurum müdiresi
die Anstaltsleitung {sub} {f} kurum idaresi
die Anstaltspflege {sub} {f} kurumda hasta bakımı
der Anstaltswagen {sub} {m} kurum taşıtı
das Antrocknen {sub} {n} kurumak
die Antrocknung {sub} {f} kuruma
anzweifeln {v} [zweifelte an, hat angezweifelt] kurumanmak
die Arroganz {sub} {f} [Überheblihkeit] kurumluluk
auftrocknen {v} kurumak
die Auftrocknungen {sub} {pl} kurumalar
ausdorren {v} kurumak
ausdörren [Pflanzen] kurumak
ausgedorrt {adj} kurum
ausgedörrt [Pflanzen] kurum
ausgetrocknet kurum
ausgetrocknet sein {v} kurum olmak
das Austrocknen {sub} {n} kuruma
austrocknen {v} kurumak
austrocknen lassen {v} kurumaya bırakmak
die Austrocknung {sub} {f} kuruma
berussen {v} kurumlayarak kirletmek
der Bister {sub} {m} [bräunliche Wasserfarbe aus Holzruß] kurum boyası
das Bister {sub} {n} [bräunliche Wasserfarbe aus Holzruß] kurum boyası
brüsten, sich {v} [brüstete sich, hat sich gebrüstet] kurumlanmak
dorren {v} [ich dorrte, ich bin gedorrt] kurumak
dünkelhaft {adj} kurumlu
eingebildet [eitel] kurumlu
eingebildeter Mensch {sub} {m} kurumlu insan
eingehen {v} [Pflanze] kurumak
eingehen {v} [Stoff] kurumak
eingetrocknet kurum
der Einrichtungsbericht {sub} {m} kurum tanıtma raporu
die Einrichtungsuntersuchung {sub} {f} kurum incelemesi
eintrocknen {v} [Farbe, Blut] kurumak
eitel {adj} [Person] kurumlu
die Eitelkeit {sub} {f} kurumluluk
die Eitelkeiten {sub} {pl} kurumluluklar
die Entinstitutionalisierung {sub} {f} kurumsuzlaştırma
abgebende Gesellschaft {sub} {f} verici kurum
ausländische Körperschaft {sub} {f} yabancı kurum
Ausschuss für Kinderarbeit {sub} {m} çocuk çalıştırılması ile ilgili kurum
die Besoldungsstelle {sub} {f} maaş veren kurum
die Bundesanstallt {sub} {f} federal kurum
die Bundesanstalt {sub} {f} Federal kurum
der Entschädigungsträger {sub} {m} tazminat ödeyen kurum
die Erwerbsgesellschaft {sub} {f} kar amaçlı kurum
federführender Ausschuss {sub} {m} yetkili kurum
die Fondsträgergesellschaft {sub} {f} fon sorumlusu kurum
freier Träger {sub} {m} özel taşıyıcı kurum
die Gebietskörperschaft {sub} {f} bölgesel kurum
gemeinnützige Institution {sub} {f} kamuya yararlı kurum
gemeinnützige Körperschaft {sub} {f} kamu yararına çalışan kurum
gesellschaftliche Institution {sub} {f} [Soziologisch] toplumsal kurum
gesellschaftliche Regel {sub} {f} [Soziologisch] toplumsal kurum
das Institut {sub} {n} bilimsel kurum
die Justizanstalt {sub} {f} [österr.] adli kurum
kommunale Körperschaft {sub} {f} mahalli kurum
das Kontrollorgan {sub} {n} denetim işlevi olan kurum
das Kontrollorgan {sub} {n} kontrol yetkisi olan kurum
Körperschaft des Privatrechts {sub} {f} özel kurum
das Leihamt {sub} {n} rehin karşılığı ikraz veren kurum
das Leihanstalt {sub} {n} rehin karşılığı ikraz veren kurum
das Leihhaus {sub} {n} rehin karşılı-ğında para veren kurum
das Leihhaus {sub} {n} rehin karşılığı ikraz veren kurum
0.005s