5 direkte Treffer gefunden für: alkol


77 indirekte Treffer gefunden für: alkol

Deutsch Türkisch
der Abstinent {sub} {m} [schweiz.: Abstinenzler] alkol karşıtı
abstinent leben {v} alkolsüz yaşamak
die Abstinentenversicherung {sub} {f} alkol içmemeyi onaylayan insanların sigortası
die Abstinenz {sub} {f} alkol içmeme
die Abstinenzbewegung {sub} {f} alkol karşıtlığı hareketi
die Abstinenzkrise {sub} {f} alkol bırakma krizi
der Abstinenzler {sub} {m} alkol düşmanı
der Abstinenzler {sub} {m} alkol karşıtı
der Abstinenzler {sub} {m} alkol kullanmayan kişi
die Abstinenzler {sub} {pl} alkol karşıtları
die Abstinenzlerin {sub} {f} [weiblich] alkol karşıtı (bayan)
die Abstinenzlerin {sub} {f} [weiblich] alkol kullanmayan
die Abstinenzlerinnen {sub} {pl} [weiblich] alkol karşıtları
das Abstinenzsyndrom {sub} {n} alkol bırakma sendromu
der Akoholismus {sub} {m} alkoliklik
das Alcometer {sub} {n} alkol derecesi ölçer
der Alcopop {sub} {m} alkol ve punicadan yarı yarıya elde edilen içki
Alkohol trinken {v} alkol içmek
der Alki {sub} {m} [ugs.: Alkoholiker] alkolik
die Alkinole {sub} {pl} alkoller
Alkohol abhängig {adj} alkole bağımlı
Alkohol abhängiger {sub} {m} alkol bağımlısı
Alkohol brennen {v} alkol damıtmak
Alkohol brennen {v} alkol krablama
Alkohol erhältlich alkol bulunur
Alkohol schädigt das Gehirn {sub} {m} alkol beyine zarar veriyor
Alkohol verdünnen {v} alkolü katıkla inceltmek
Alkohol war sein Niedergang {sub} {m} alkol onun çöküşüydü
die Alkohol-Entziehungskur {sub} {f} alkoldenkurtulma kürü
alkoholabhängig {adj} alkol bağımlı
alkoholabhängig sein {v} alkol bağımlısı olmak
die Alkoholabhängige {sub} {f} alkol bağımlısı
die Alkoholabhängige {sub} {pl} alkol bağımlıları
der Alkoholabhängiger {sub} {m} alkol bağımlısı
die Alkoholabhängigkeit {sub} {f} alkol bağımlılığı
die Alkoholabstinenz {sub} {f} alkol pehrizi
der Alkoholabusus {sub} {m} alkolü kötüye kullanma
alkoholarm {adj} alkolü az
alkoholartig {adj} alkola benzer
die Alkoholase {sub} {f} alkol hidrogenez enzimi
das Alkoholat {sub} {n} alkolün metal bağlantısı
der Alkoholausschank {sub} {m} alkol içki satma
die Alkoholausschanklizenz {sub} {f} alkol içki satma izni
der Alkoholauszug {sub} {m} alkol ayırma
das Alkoholbad {sub} {n} alkol banyosu
alkoholbedingt alkol nedeniyle
alkoholbedingte Verkehrsunfälle {sub} {pl} alkol sebebiyle trafik kazaları
die Alkoholbelastungsprobe {sub} {f} alkol içme deneyi
die Alkoholbelastungsprobe {sub} {f} alkol yükleme testi
die Alkoholbestimmung {sub} {f} alkol tayini
das Alkoholbildungsvermögen {sub} {n} alkol oluşma kabiliyeti
absolut Alkohol {sub} {m} saf alkol
der Absolutalkohol {sub} {m} mutlak alkol
absoluter Alkohol {sub} {m} mutlak alkol
der Aldehyd {sub} {m} ispirtosu çıkarılmış alkol
das Alkanol {sub} {n} doymuş alipatik alkol
Alkohol am Steuer {sub} {m} direksiyonda alkol
Alkohol aus der Destillation {sub} {m} damıtılmış alkol
Alkohol aus Wein {sub} {m} üzümden alkol
Alkohol für pharmazeutische Zwecke {sub} {m} eczacılık işleri için alkol
Alkohol für Trinkzwecke {sub} {m} içmek için alkol
Alkohol im Straßenverkehr {sub} {m} trafikte alkol
der Allylalkohol {sub} {m} alil alkol
der Amylalkohol {sub} {m} amilik alkol
aromatischer Alkohol {sub} {m} aromatik alkol
aromatischer Alkohol {sub} {m} renksiz alkol
der Äthylalkohol {sub} {m} etilalkol
der Bioalkohol {sub} {m} biyolojik alkol
der Blutalkohol {sub} {m} kandaki alkol
der Braunwein {sub} {m} etil alkol
der Chloralkohol {sub} {m} kloral alkol
der Chloroformspiritus {sub} {m} kloroformlu alkol
dehydrierter Alkohol {sub} {m} suyu alınmış alkol
denaturierter Alkohol {sub} {m} içilmez alkol
einwertiger Alkohol {sub} {m} bir değerli alkol
der Ethylalkohol {sub} {m} etil alkol
freigewordener Alkohol {sub} {m} serbest olan alkol
0.003s