Keine direkten Treffer gefunden für: grubu

Deutsch Türkisch

33 indirekte Treffer gefunden für: grubu

Deutsch Türkisch
Aktualisieren Sie den Listeneintrag Ihrer Gruppe grubunuzun liste kaydını güncelleştirin
das Alphatier {sub} {n} [bei Tieren] grubun en yüksek kademeli hayvanı
die Gruppenkohäsion {sub} {f} grubun içindeki tutarlılık
die Gruppenälteste {sub} {f} grubun en yaşlısı bayan
der Gruppenältester {sub} {m} grubun en yaşlısı
die Herabgruppierung {sub} {f} grubunu indirgemek
zuordnen {v} [ordnete zu, hat zugeordnet] grubuna dahil etmek
die Abfallgruppe {sub} {f} çöp grubu
die abgangsgruppe {sub} {f} hareket grubu
die Abkürzungsnomenklatur {sub} {f} kısaltılmış terimler grubu
die Abnehmergruppe {sub} {f} alıcı veya tüketici grubu
der Abrichtblock {sub} {m} hazırlama grubu
die Acetoxygruppe {sub} {f} asetoksil grubu
die Acetylgruppe {sub} {f} asetil grubu
der Achäer {sub} {m} eski bir yunan halk grubu
Acid Jazz {sub} {m} caz müzik grubu
die Admiralitätsinseln {sub} {pl} okyanusta bir ada grubu
die Adrenoleukodystrophien {sub} {pl} metabolizma ile ilgili hastalık grubu
die Adverbialbestimmung {sub} {f} [Grammatik] belirteç grubu
adverbiale Bestimmung {sub} {f} [Grammatik] zarf grubu
adverbiale Bestimmung {sub} {f} zarf grubu
das Aktenkollektiv {sub} {n} dosya grubu
der Aktienblock {sub} {m} hisse senetleri grubu
die Aktiengruppe {sub} {f} hisse senetleri grubu
der Aktionsblock {sub} {m} aksiyon grubu
die Aktionsgruppe {sub} {f} eylem grubu
die Aktivwasserstoffgruppe {sub} {f} aktif hidrojen grubu
die Alarmbaugruppe {sub} {f} alarm yapı grubu
das Alimentarius {sub} {n} yiyecek maddeleri emniyetine ait deyim grubu
Alkoholgruppe alkol grubu
die Allylgruppe {sub} {f} alil grubu
die Altersgruppe {sub} {f} akran grubu
die Altersgruppe {sub} {f} yaş grubu
0.002s