8 direkte Treffer gefunden für: Kuzey


54 indirekte Treffer gefunden für: Kuzey

Deutsch Türkisch
der Aalbutt {sub} {m} kuzey denizinde yaşayan yassı köpek dili adı verilen balık
Abkommen zum Schutz der Seehunde im Wattenmeer {sub} {n} kuzey denizi şeridinde deniz köpeklerinin korunması için anlaşma
Absorption durch Nordlichterscheinungen {sub} {f} kuzey ışınları görüntüleri ile emilme
Abteilung Nordamerika {sub} {f} Kuzey Amerika dairesi
der Adebahr {sub} {m} Kuzey Almanya´da soyad araştırması
die Andromeda {sub} {f} kuzeyde yıldızlı gökyüzü
die Appalachen {sub} {pl} Kuzey Amerika‚da sıradağlar
die Arktis {sub} {f} kuzey kutup bölgesi
arktische Luftmasse {sub} {f} kuzey kutup bölgesi havası
arktische Polarluft {sub} {f} kuzey kutbu havası
arktische Umwelt {sub} {f} kuzey kutbu çevresi
arktische Witterungsbedingungen {sub} {pl} kuzey kutbu hava şartları
arktische Zone {sub} {f} kuzey kutbu bölgesi
arktischer Dunst {sub} {m} kuzey kutbu sisi
Arktischer Ozean {sub} {m} kuzey kutbu okyanusu
arktischer Polarkreis {sub} {m} kuzey kutup dairesi
arktischer Ureinwohner {sub} {m} kuzey kutbu yerlileri
arktisches Gebiet {sub} {n} kuzey kutbu alanı
aus, von Nordosten kuzeydoğudan
aus, von Nordwesten kuzeybatıdan
aus dem Norden kuzeyden
aus Nordost kuzeydoğudan
aus Nordwest kuzeybatıdan
die Bay {sub} {f} [Nordamerikanisches Binnenmeeer] Kuzey Amerika‚da deniz
die Berberei {sub} {f} Kuzeybatı Afrika`nın eski adı
der Berserker {sub} {m} Kuzey Avrupa efsanesinde adı geçen güçlü kuvvetli savaşçı
das Bessarabien {sub} {n} Kuzey batı Karadeniz bölgesi
Bewohner des Nordens {sub} {pl} kuzeyde oturanlar
der Birkenzeisig {sub} {m} [Carduelis flammea] kuzey ketenkuşu
die Bise {sub} {f} kuzeydoğu rüzgârı
die Brennertunnel {sub} {f} Kuzey İtalya ile Avusturya`yı bağlayan tünel
der Buschrohrsänger {sub} {m} [Singvogel: Acrocephalus dumetorum] Kuzey kamışçını [Ötücü kuş]
dem Nordpol entgegengesetzt Kuzey Kutbunun karşısında
Dortmund [Eigenname] Kuzey Ren Westfalya`da bir şehir
ein Fenster nach Norden kuzeye bir pencere
ein Sturm aus Norden kuzeyden gelen bir fırtına
ein Zimmer nach Norden kuzeye bakan bir oda
der Elen {sub} {m} kuzey geyiği
die Elenchen {sub} {pl} kuzey geyiği yavruları
die Etsch {sub} {f} Kuzey İtalya`da bir nehir adı
eulen {v} kuzey Almanya’da kullanılan ve neşeli olmak anlamı
das Fleet {sub} {n} [nordd.] Kuzey Almanya`da gemi geçebilen kanal
der Franklin {sub} {m} Kuzey Amerika`lı devlet adamı ve yazar
Friesische Inseln {sub} {pl} Kuzey denizinde Friz adaları
Gott des Nordwinds {sub} {m} kuzey rüzgârı tanrısı
Gruppe der Nordseeländer {sub} {f} kuzey denizi ülkeleri grubu
das Helgoland {sub} {n} Kuzey denizinde bir Alman adası
der Hurone {sub} {m} Kuzey Amerika Kızılderili mensubu
im Norden kuzeyde
im Norden kuzeyinde
im Nordteil kuzey kısmında
nördlicher {adj} daha kuzey
nördlichst {adj} en kuzey
nördlichste {adj} en kuzey
0.003s