7 direkte Treffer gefunden für: Medizin


77 indirekte Treffer gefunden für: Medizin

Deutsch Türkisch
Medizin Braunwurz {sub} {f} [Scrophularia nodosa] sıracaotu (şifalı)
Medizin einnehmen {v} ilaç almak
Medizin gegen Erkältungen {sub} {f} üşütmelere karşı ilaç
Medizin studieren {v} tıp öğrenimi yapmak
Medizin verordnen {v} ilaç yazmak
der Medizin-Check {sub} {m} tıbbi genel muayene
medizinal {adj} tıbbi
der medizinalassistent {sub} {m} tıbbi asistan
die Medizinalassistenten {sub} {pl} tıbbi asistan
das Medizinalbad {sub} {n} tıbbi banyo
der Medizinaldirektor {sub} {m} tıbbi müdür
der Medizinalpraktikant {sub} {m} tıbbi stajyer
der Medizinalrat {sub} {m} sağlık memuru unvanı
der Medizinalrhabarber {sub} {m} tıbbi ravent
die Medizinalseife {sub} {f} tıbbi sabun
die Medizinaltechnik {sub} {f} tıbbi teknik
der Medizinalwein {sub} {m} tıbbi şarap
der Medizinanbieter {sub} {m} tıp sunucu
die Medizinausbildung {sub} {f} tıbbi eğitim
der Medizinball {sub} {m} tıbbi top
der Medizinbeutel {sub} {m} tıbbi torba
die Medizinelektronik {sub} {f} tıbbi elektronik
der Mediziner {sub} {m} doktor
der Mediziner {sub} {m} hekim
der Mediziner {sub} {m} tabip
der Mediziner {sub} {m} tıp doktoru
der Mediziner {sub} {m} tıp öğrencisi
der Mediziner {sub} {m} tıpçı
die Mediziner {sub} {pl} hekimler
die Mediziner {sub} {pl} tabipler
die Medizinerin {sub} {f} doktor
die Medizinethik {sub} {f} tıp etiği
das Medizinfläschchen {sub} {n} küçük tıbbi şişe
die Medizinforschung {sub} {f} tıbbi araştırma
die Medizinfrau {sub} {f} büyücü hekim
das Medizingerät {sub} {n} tıbbi suni
die Medizingerätetechnik {sub} {f} tıbbi aletler taknigi
die Medizingeschichte {sub} {f} tıbbi hikâye
der Medizingeschmack {sub} {m} tıbbi lezzet
der Medizinhistoriker {sub} {m} tıbbi tarihçi
medizinhistorisches Museum {sub} {n} tıbbi müze
Mediziningenieurwesen tıp mühendisliği
medizinisch {adj} hekimsel
medizinisch {adj} tıbbi
medizinisch - optisches Instrument {sub} {n} medikooptik suni
medizinisch behandeln {v} tıbbi tedavi yapmak
medizinisch behandelnd {adj} tıbbi tedavi yapan
medizinisch behandelt [er, sie, es hat~] tıbbi tedavi yaptı
medizinisch evakuieren {v} tıbben tahliye etmek
medizinisch kontrollierte Geburt {sub} {f} tıbbi kontrollu doğum
medizinisch sinnvoll tıbben uygun
Abschluss in Medizin {sub} {m} tıp bölümünü bitirme
die Aeromedizin {sub} {f} havacılık tıp bilimi
die Allgemeinmedizin {sub} {f} [Med.] pratisyen hekimlik
die Allgemeinmedizin {sub} {f} genel tıp
alternative Medizin {sub} {f} alternatif tıp
die Alternativmedizin {sub} {f} [Med.] alternatif tıp
die Alternativmedizin {sub} {f} alternatif tıp
anthroposophische Medizin {sub} {f} antropozofik tıp
die Apparatemedizin {sub} {f} [Med.] aygıtlı hekimlik
die Apparatemedizin {sub} {f} çeşitli cihazlarla tedavi
Arabische Medizin {sub} {f} [weiblich] Arap tıpı
die Arbeitsmedizin {sub} {f} [Med.] ve işçi hekimliği
die Arbeitsmedizin {sub} {f} tıbbı
Arzt für Allgemeinmedizin {sub} {m} genel tıp doktoru
Arzt für Gemeinmedizin [Med.] pratisyen doktor
Arzt für Gemeinmedizin [Med.] pratisyen hekim
die Atommedizin {sub} {f} {ugs.} nükleer aletli tıp
außerschulische Medizin {sub} {f} okul dışı tıp
Bakkalaureus der Medizin {sub} {m} tıpın en düşük akademik derecesi
die Bevölkerungsmedizin {sub} {f} halk tıpı
die Biomedizin {sub} {f} biyo tıp
Computerausrüstung für die Medizin {sub} {f} tıp için bilgisayar donatımı
die Computermedizin {sub} {f} bilgisayar tıbbı
Doktor der Medizin [Dr. med.] tıp doktoru
Doktor Medizin tıp doktoru
einfache Medizin {sub} {f} basit tıp
0.004s