5 direkte Treffer gefunden für: toplum


77 indirekte Treffer gefunden für: toplum

Deutsch Türkisch
Abschaum der Gesellschaft {sub} {m} toplumun yüz karası
abweichendes Verhalten {sub} {n} toplum ölçülerine uymayan davranış
alle Bevölkerungsgruppen und Kräfte der Gesellschaft toplumun bütün halk grup ve güçleri
alle Gruppierungen einer Gesellschaft {sub} {pl} toplumun tüm sınıfları
das Allgemeinwohl {sub} {n} toplum yararı
Alterung der Bevölkerung {sub} {f} toplumun yaşlanması
am Rand der Gesellschaft toplumun dışında
am Rande der Gesellschaft toplumun dışında
Amtsfehler der Gemeinschaft {sub} {pl} toplumun kamusal hataları
Anbringen der Gemeinschaftsmarke {sub} {n} toplum markasını takma
die Arbeitsteilung {sub} {f} [gesellschaftliche] toplumsal bölümü
asozial {adj} toplum düzenine uymayan
asozial {adj} toplum düşmanı
asozial {adj} toplum karşıtı
asozial {adj} topluma uyumsuz
asoziale Gesinnung {sub} {f} topluma aykırı zihniyet
asoziale Gesinnung {sub} {f} topluma karşıt düşünme ve hissetme
aufsteigen {v} [Sozial] toplum içinde iyi bir konuma gelmek
aus Gesellschaftsmitteln toplum kaynaklarından
aussteigen {v} [stieg aus, ist ausgestiegen] toplumdan ayrı bir yaşam sürmek
die Aussteigerin {sub} {f} [weiblich] toplumdan ayrı bir yaşam süren
Benehmen in Gesellschaft {sub} {n} toplum içinde davranış
Beteiligung der Bürger {sub} {f} toplumun katılımı
die Bevölkerungsschicht {sub} {f} toplum kesimi
Dienst an der Allgemeinheit {sub} {m} toplum hizmeti
Dienstleistungen für die Allgemeinheit {sub} {pl} toplum hizmetleri
die Dissozialität {sub} {f} topluma uyumsuzluk
Echo auf etwas toplumsal reaksiyon
ein gesellschaftliches Beisammensein toplumsal beraberlik
eine gewagte Handlung toplumun tepkisini çekebilecek
eine hohe Stellung in der Gesellschaft erreichen {v} toplumda yüksek bir konuma erişmek
eine hohe Stellung in der Gesellschaft erreichen {v} toplumda yüksek bir konuma ulaşmak
Einführung in die Gesellschaft {sub} {f} topluma katmak
Eingliederung in die Gesellschaft {sub} {f} topluma entegre etme
die Enkulturation {sub} {f} toplumlaştırma
Forschungen der Gesellschaftswissenschaften {sub} {pl} [Soziologisch] toplumsal bilimler araştırmaları
für das allgemeine Wohl eintreten toplumun mutluluğu için çabalamak
für das Allgemeinwohl toplumun mutluluğu için
Gefahr für die Gesellschaft {sub} {f} toplum için tehlike
gefährlich für die Gesellschaft toplum için tehlikeli
die Gemeinbedürfnisse {sub} {pl} toplumsal ihtiyaçlar
die Gemeindeentwicklung {sub} {f} toplum gelişimi
gemeindenahe Psychiatrie {sub} {f} topluma yönelik psikiyatri
die Gemeindepsychiatrie {sub} {f} [Psychologisch] toplum ruh sağlığı
die Gemeindepsychiatrie {sub} {f} toplum psikaytrisi
Gemeindepsychiatrischer Verbund {sub} {m} toplum ruh sağlığı hizmetleri birliği
das Gemeindezentrum {sub} {n} toplum merkezi
gemeingefährlich {adj} topluma tehlikeli
gemeingefährliche Straftaten toplum için tehlikeli suçlar
gemeinnützig {adj} toplum yararına
gemeinnützig {adj} topluma yararlı
alternde Bevölkerung {sub} {f} yaşlanan toplum
arbeitslose Bevölkerung {sub} {f} işsiz toplum
auf Erwerb ausgerichtete Gesellschaft {sub} {f} kazanç odaklı toplum
bessere Gesellschaft {sub} {f} daha iyi toplum
die feine Gesellschaft {sub} {f} soylu toplum
eine humanere Gesellschaft insancıl bir toplum
die Ellbogengesellschaft {sub} {f} bencil toplum
die Ellbogengesellschaft {sub} {f} üzerine çıkan bireylerden oluşan toplum
die Ellenbogengesellschaft {sub} {f} kendi çıkarlarını kollayan bencil toplum
Entstehnung der Klassengesellschaft {sub} {f} sınıfları oluşan toplum
die Erlebnisgesellschaft {sub} {f} serüvenli yaşamı seven toplum
erlesene Gesellschaft {sub} {f} seҫkin toplum
feudale Gesellschaft {sub} {f} [Soziologisch] feodal toplum
die Feudalgesellschaft {sub} {f} feodal toplum
funktionelle Gesellschaft {sub} {f} [Soziologisch] işlevsel toplum
ganze Gemeinschaft {sub} {m} tüm toplum
gehobene Gesellschaft {sub} {f} üst sınıf toplum
gemischte Gesellschaft {sub} {f} karışık toplum
die Gesamtgesellschaft {sub} {f} bütün toplum
geschlossene Gesellschaft {sub} {f} [Soziologisch] kapalı toplum
gute Gesellschaft {sub} {f} iyi toplum
gute Gesellschaft {sub} {f} üst kademe toplum
das Hirtenvolk {sub} {n} göçebe toplum
die Industriegesellschaft {sub} {f} endüstriyel toplum
kapitalische Gesellschaft {sub} {f} analmacı toplum
kapitalische Gesellschaft {sub} {f} kapitalist toplum
0.005s