1 direkte Treffer gefunden für: seni

Deutsch Türkisch
dich [Pronomen] seni

77 indirekte Treffer gefunden für: seni

Deutsch Türkisch
die Altersdemenz {sub} {f} senil demans
die Altersmanie {sub} {f} senil mani
die Alterspsychose {sub} {f} senil psikoz
an deinem Ende senin tarafında
an deiner Stelle senin yerinde
An deiner Stelle würde ich ... . senin yerine olsam
auf dein Verlangen senin isteğin üzerine
auf deine Gefahr senin riskine
auf die Gefahr hin, dass ich dich langweile senin canını sıkmam tehlikesine karşı
bei dir senin yanında
bei dir daheim senin evinde
Bist du noch ganz bei Sinnen? Senin aklın başındamı?
Bloß deinetwegen ... senin yüzünden
Brief für dich [ein~] senin iҫin mektup
da du noch nicht fertig bist ... senin henüz hazır olmadığın için…
dank deiner Hilfe senin sayende
dank deiner Hilfe senin yardımın sayesinde
danke, gleichfalls! [ugs.: ironisch] seninde başına gelsin!
das geht dich nichts an seni ilgilendirmez
das Gleiche für dich! senin için de aynısı
das ist deine Vorstellung von einer Überraschung? senin sürpriz dediğin şey bumu?
dein [Pronomen] senin
Dein Ergebnis mag anders sein senin sonucun başka olabilir
Deine [Pronomen] senin
deine [Pronomen] seninki
deine Darstellung {sub} {f} senin tanımalaman
deine Hilfe hat viel zu unserem Erfolg beigetragen senin yardımın başarımıza katkı yaptı
Deine Meinung mag anders sein senin fikrin başka olabilir
deine Nummer war nicht zu bekommen senin numarandan kalmamış
deine Uhr ist abgelaufen senin zamanın doldu
Deine Vorschläge senin önerilerin
deinem [Dativ] seninkine
deinem Rat folgend senin tavsiyene uyan
die Deinen {sub} {pl} seninkilere
deiner [Pronomen] senin
deiner [Pronomen] senin kendinin
deiner [Pronomen] seninki
deinerseits {adv} senin tarafından
deines [Pronomen] senin
deinesgleichen {adv} senin gibiler
deinethalben {adv} senin hatırın için
deinethalben {adv} senin için
deine Tochter senin kIzIn
deinetwegen {adv} [negativ] senin uğruna
deinetwegen {adv} [negativ] senin yüzünden
deinetwegen {adv} senin için
deinetwegen, Ihretwegen senin yüzünden, sizin yüzünüzden
deinetwillen {adv} senin için
deinetwillen {adv} senin uğruna
deinetwillen {adv} senin yüzünden
deinig senin
die Abgaskomponente {sub} {f} atık gaz bileşeni
das Abscissa {sub} {n} x-ekseni
die Abszissenachse {sub} {f} absis ekseni
die Abszissenachse {sub} {f} x ekseni
Achse der Ekliptik {sub} {f} güneşin gökyüzünde izlediği yol ekseni
Achse der Ekliptik {sub} {f} tutulum ekseni
Achse des Bösen {sub} {f} kötülük ekseni
Achse des größten Inertiemoments {sub} {f} eylemsizlik döngüsünün ekseni
Achse eines Hochdruckgebiets bir yüksek basınç ekseni
der Achsenzylinder {sub} {m} silindir ekseni
die Antastrichtung {sub} {f} [z.B. X, Y, oder Z] temas ekseni
die Augenachse {sub} {f} göz ekseni
die Ausgleichsradachse {sub} {f} diferansiyel pinyon dişlisi ekseni
der Auspufftopf {sub} {m} ezgos ses keseni
die Außenplanetenachse {sub} {f} dış gezegen ekseni
die Baggerachse {sub} {f} [Spezialachse] ekskavatör ekseni
die Beckenachse {sub} {f} kalça ekseni
die Bildkoordinatenachse {sub} {f} resim koordinat ekseni
die Blindspannungskomponente {sub} {f} reaktif gerilim bileşeni
die Blindstromkomponente {sub} {f} reaktif akım bileşeni
die Bohrungsachse {sub} {f} delik ekseni
die Bohrungsmittellinie {sub} {f} delik ekseni
die Brechungsachse {sub} {f} inkisai ekseni
die Brillenachse {sub} {f} gözlük ekseni
die Bürstenachse {sub} {f} fırça ekseni
die Dialogkomponente {sub} {f} diyalog bileşeni
0.004s