6 direkte Treffer gefunden für: Sinnen


50 indirekte Treffer gefunden für: Sinnen

Deutsch Türkisch
sinnend {adj} düşünüp taşınan
die Sinnenfreude {sub} {f} cinsel zevk
die Sinnenfreude {sub} {f} haz
die Sinnenfreude {sub} {f} hoşa giden şey
die Sinnenfreude {sub} {f} zevk
sinnenfreudig {adj} hazlı
die Sinnenfreudigkeit {sub} {f} hazlılık
der Sinnengenuss {sub} {m} cinsel haz
der Sinnengenuss {sub} {m} cinsel zevk
sinnenhaft {adj} zevkli
die Sinnenhaftigkeit {sub} {f} zevklilik
die Sinnenlust {sub} {f} cinsel haz
die Sinnenlust {sub} {f} cinsel zevk
der Sinnenmensch {sub} {m} zevkine düşkün kimse
der Sinnenrausch {sub} {m} şehvet hazzı
die Sinnenräusche {sub} {pl} şehvet hazları
sinnentleert {adj} anlamsızlaşmış
sinnentleert {adj} anlamını kaybetmiş
der Sinnentrug {sub} {m} duyu aldanımı
der Sinnentrug {sub} {m} illüzyon
der Sinnentrug {sub} {m} yanılsama
sinnentstellend {adj} anlam bozucu
sinnentstellend {adj} anlamı bozan
die Sinnenwelt {sub} {f} görüngüler dünyası
die Altersgenossinnen {sub} {pl} [weiblich] akranlar
die Altersgenossinnen {sub} {pl} [weiblich] yaşıtlar
die Angelsächsinnen {sub} {pl} [weiblich] Anglosaksonlar
das Ansinnen {sub} {n} gücendirici bir teklifte bulunma
die Artgenossinnen {sub} {pl} [weiblich] bayan soydaşlar
auf Abhilfe sinnen {v} deva aramak
auf Abhilfe sinnen {v} çare aramak
auf böses sinnen art niyetli olmak
auf etwas besinnen {v} bir şeyi hatırlamak
auf etwas besinnen {v} bir şeyi yadetmek
auf etwas sinnen {v} bir şey üzerine düşünüp taşınmak
auf Mittel sinnen {v} derman aramak
auf Mittel sinnen {v} çare aramak
auf Rache sinnen {v} öç almaya niyeti olmak
auf sich besinnen {v} bilinçli olmak
das Aussinnen {sub} {n} tertip etme
aussinnen {v} düzenlemek
aussinnen {v} organize etmek
aussinnen {v} planlamak
aussinnen {v} tahayyül etmek
aussinnen {v} tasarlamak
aussinnen {v} tasavvur etmek
aussinnen {v} tertip etmek
das Besinnen {sub} {n} düşünme
besinnen {v} [sich ~] düşünmek
besinnen {v} [sich ~] düşünüp taşınmak
0.002s