6 direkte Treffer gefunden für: anında


53 indirekte Treffer gefunden für: anında

Deutsch Türkisch
auf der Stelle gefeuert werden {v} anında dışarı atılmak
auf der Stelle kaufen {v} anında satın almak
das hat er sich sicher aus den Fingern gesogen anında bir gerekçe buldu
humanitäre Soforthilfe {sub} {f} anında insancıl yardım
das Kassageschäft {sub} {n} anında teslim işlemleri
der Kassakurs {sub} {m} anında teslim fiyatı
die Kassalieferung {sub} {f} anında teslim
der Kassamarkt {sub} {m} anında teslim piyasası
die Kassamarktpapiere {sub} {pl} anında teslim piyasası hisse senetleri
die Kassanotierung {sub} {f} anında teslim fiyatı
der Kassapreis {sub} {m} anında teslim fiyatı
der Kassawert {sub} {m} anında teslim değeri
die Kassawerte {sub} {pl} anında değerler
das Lokogeschäft {sub} {n} anında teslim işlemleri
der Lokohandel {sub} {m} anında teslim işlemleri
der Lokokurs {sub} {m} anında teslim fiyatı
der Lokomarkt {sub} {m} anında teslim piyasası
prompte Entscheidung {sub} {f} anında karar
prompte Lieferung anında teslim
sofort einschlagen anında rağbet görmek
sofort netto Kasse anında nakit
sofortige Lieferung {sub} {f} anında teslim
Sofortige Lieferung ist erforderlich {sub} {f} anında teslim gerekli
spontane Hilfe {sub} {f} anında yardım
spontanes Kaufen {sub} {n} anında karar vererek satın alma
umgehend eine Maßnahme ergreifen anında tedbir almak
vom Fleck weg {ugs.} anında ve yerinde
alles zu seiner Zeit her şey zamanında
an [Präposition +Dativ: Ort] -in yanında
an yanında
an beiden Seiten her iki yanında
an dem Fenster pencerenin yanında
an seiner Seite onun yanında
aneinander {adv} birbiri yanında
auf dem Campus üniversite yerleşim alanında
auf der fachlichen Ebene uzmanlık alanında
auf der jährlichen Steuererklärung senelik vergi beyanında
auf der jährlichen Steuererklärung yıllık vergi beyanında
auf der Seite des Rechts hakkın yanında
bei [Präposition +Dativ: örtlich] yanında
bei Ausbruch der Krise krizin başlaması anında
bei der Post postahanenin yanında
bei dir senin yanında
bei einem Verhältnis von ...oranında
bei einem vorgegebenem Signal önceden belirtilen sinyal anında
bei Verlust kayıp anında
bei Verschiffung gemiye yükleme anında
bei Versäumnis ihmal anında
bei voller Flut tam sel anında
beim [Präposition: Kürzel von bei dem] yanında
beim Lebensmittelhändler yiyecek maddeleri dükkânında
beim Zusammenstoß çarpışma anında
berufsbegleitend {adj} mesleğin yanında
0.005s