3 direkte Treffer gefunden für: alınan


77 indirekte Treffer gefunden für: alınan

Deutsch Türkisch
amtsenthobener Richter {sub} {m} alınan hakim
aufgenommene Dosis {sub} {f} alınan doz
aufgenommene Menge {sub} {f} alınan miktar
aufgenommene Mittel {sub} {pl} alınan ilaç
der Auftrag {sub} {m} alınan
der Bestelleingang {sub} {m} alınan sipariş
der Bestelleingang {sub} {m} alınan siparişler
Bezahlung nach Leistung {sub} {f} alınan verime göre ödeme
bezogene Bank {sub} {f} alınan banka
bezogene Leistungen {sub} {pl} alınan destekler
der Bezugsbetrag {sub} {m} alınan miktar
die Blutentnahmemenge {sub} {f} alınan kan miktarı
den Auftrag fertig stellen alınan siparişi bitirmek
den Auftrag sofort in Arbeit nehmen alınan siparişi yapmak için hemen işe koyulmak
der erlöste Betrag alınan miktar
eingehender Auftrag {sub} {m} alınan emir
eingehender Auftrag {sub} {m} alınan
eingehender Auftrag {sub} {m} alınan sipariş
eingehender Bericht {sub} {m} alınan rapor
eingehendes Material {sub} {n} alınan malzeme
einzubehaltende Steuer {sub} {f} alınan vergi
empfangene Information {sub} {f} alınan bilgi
empfangene Nachricht {sub} {f} alınan haber
empfangenes Signal {sub} {n} alınan sinyal
empfangenes Wort {sub} {n} alınan kelime
der Empfangsabruf {sub} {m} alınanı çağırma
die Empfangsdaten {sub} {pl} alınan veriler
das Empfangssignal {sub} {n} alınan sinyal
das Empfangssignalpegel {sub} {n} alınan sinyal seviyesi
Energie, aufgenommene~ {sub} {f} alınan enerji
entlehnen {v} alınan bir şeyi kendine mal etmek
entnommene Menge {sub} {f} alınan miktar
entnommene Muster {sub} {pl} alınan örnek
ergriffene Maßnahme {sub} {f} alınan önlem
ergriffene Maßnahmen {sub} {pl} alınan önlemler
erhaltene Anzahlung {sub} {f} alınan ön ödeme
erhaltene Anzahlungen {sub} {pl} alınan ön ödemeler
erhaltene Beträge {sub} {pl} alınan aidatlar
erhaltene Datei {sub} {f} alınan dosya
erhaltene Dokumente {sub} {pl} alınan dokümanlar
erhaltene Wertpapiere {sub} {pl} alınan değerli senetler
erhaltene Zahlung {sub} {f} alınan ödeme
erhaltene Zahlungen {sub} {pl} alınan ödemeler
erhaltenen Dokumente {sub} {f} alınan dokümanlar
erhaltener Betrag {sub} {m} alınan miktar
erhaltener Gegenwert {sub} {m} alınan karşılık değer
erhaltener Wert {sub} {m} alınan değer
erhaltenes Geld zurückgeben alınan parayı geri vermek
erlöster Preis {sub} {m} alınan fiyat
der Explantat {sub} {m} [Med.] alınan organ
herangezogener Arbeiter {sub} {m} alınan işçi
abgefasst kaleme alınan
abgefast sivriliği alınan
abgefeimt köpüğü alınan
abgeholt gidip alınan
das Abgeschöpftes {sub} {n} kaymağı alınan
absattelnd ağırlığı alınan
abwählend {adj} görevden alınan
aufschlagend {adj} salınan
eingekauft satın alınan
der Eingestellter {sub} {m} işe alınan
der Eingezogener {sub} {m} askere alınan
der Freigestellter {sub} {m} açığa alınan
der Internierter {sub} {m} gözaltına alınan
käuflich erworben satın alınan
maulfaul {adj} ağzından kerpetenle laf alınan
meistgekauft {adj} en fazla satın alınan
meistgekaufte en fazla satın alınan
die Neuerwerbung {sub} {f} [Museum, Bibliothek] yeni satın alınan
oral {adj} [Med.] ağızdan alınan
präjudizial {adj} [Rechtswissenschaft] emsal alınan
schwingend {adj} salınan
verschlossene emniyete alınan
vielgekauft {adj} çok satın alınan
von Stange hazır satın alınan
vorweggenommener Kauf {sub} {f} önceden satın alınan
xenogen {adj} [fermdübertragen] başkasından alınan
0.004s