7 direkte Treffer gefunden für: enerji


77 indirekte Treffer gefunden für: enerji

Deutsch Türkisch
Absicherung der Energieversorgung {sub} {f} enerji teminini emniyete alma
Abstand zwischen Energiebändern {sub} {m} enerji şeritleri arası mesafe
absteuern {v} enerjisini tüketme
Abteilung Energietechnik {sub} {f} enerji tekniği bölümü
Apparat zur Überwachung der Energieerzeugung {sub} {m} enerji istihsal merkezi sunii
Ausschuss für Energie {sub} {m} enerji kurumu
die Effizienzklasse {sub} {f} [z.B. Elektrogeräte] enerji sarfiyat sınıfı
eindringlich {adj} [nachdrücklich] enerjik
Einrichtung der Energieverteilung {sub} {f} enerji dağıtımı tertibatı
einschalten {v} enerjilendirmek
der Endenergieverbrauch {sub} {m} enerji kullanımı
die Energetik {sub} {f} [Musik] enerjik
die Energetika {sub} {pl} enerjiyi arttırıcı ilaçlar
energetisch {adj} enerji ilmi ile ilgili
energetisch {adj} enerjik
energetisch verwerten enerjik değerlendirmek
energetische Person {sub} {f} enerjik kişi
energetische Verwertung {sub} {f} enerjik değerlendirme
energetische Verwertung {sub} {f} enerjik değerlendirme
energetischer Endverbrauch {sub} {m} enerjik kullanım
energetischer Wirkungsgrad {sub} {m} enerji verimi
energetisches System {sub} {n} enerji sistemi
Energie erzeugen enerji üretmek
Energie geladen enerji yüklü
Energie hernehmen enerjiyi bulmak
Energie liefernd enerji veren
Energie sparen {v} enerjiden tasarruf etmek
Energie sparend enerjiden tasarruf eden
Energie sparende Maßnahme {sub} {f} enerjiden tasarruf edici önlem
Energie speichern enerji depolamak
Energie umsetzen {v} enerjiyi tahvil etmek
Energie und Verkehr enerji ve trafik
Energie verbrauchen enerji tüketmek
Energie verbrauchen enerji kullanmak
Energie vergeuden enerji israf etmek
Energie verschwenden {v} enerji israf etmek
die Energieabgabe {sub} {f} enerji verişi
die Energieabhängigkeit {sub} {f} enerji bağımlılığı
die Energieabnahme {sub} {f} enerji eksilmesi
die Energieabrechnung {sub} {f} enerji hesabı
die Energieabschaltung {sub} {f} enerji kapatma
die Energieabsorption {sub} {f} enerji massetne
die Energieabsorption {sub} {f} enerjiyi massetme
der Energieabstand {sub} {m} enerji mesafesi
die Energieanalyse {sub} {f} enerji analizi
der Energieanlagenbau {sub} {m} enerji tesisi kurma
der Energieanlagenelektroniker {sub} {m} enerji tesisi elektronikeri
der Energieanschluss {sub} {m} enerji bağlantısı
die Energieanwendung {sub} {f} enerji uygulaması
energiearm {adj} enerji zayıflığı
die Energieart {sub} {f} enerji nevi
die Abfallenergie {sub} {f} çöpten elde edilen enerji
der Abgasstrom {sub} {m} sıcak atık gazdan elde edilen enerji
abgegebene Energie {sub} {f} çıkan enerji
abgestrahlte Energie {sub} {f} aksettirilen enerji
abgestrahlte Energie {sub} {f} yayılan enerji
ableitbare Energie {sub} {f} iletilebilir enerji
die Abstoßungsenergie {sub} {f} itme enerji
die Adsorptionsenergie {sub} {f} massedilen enerji
alternative Energie {sub} {f} alternatif enerji
die Alternativenergie {sub} {f} alternatif enerji
der Arbeitsüberschuss {sub} {m} fazla enerji
die Atomenergie {sub} {f} nükleer enerji
die Atomkraft {sub} {f} nükleer enerji
der Atomstrom {sub} {m} nükleer enerji
auf das Material übertragene Energie malzemeye yüklenmiş enerji
die Austauschenergie {sub} {f} yedek enerji
äquivalente Energie {sub} {f} eşdeğer enerji
die Bewegungsenergie {sub} {f} kinetik enerji
die Bioenergie {sub} {f} biyolojik enerji
chemische Energie {sub} {f} kimyasal enerji
die Eigenenergie {sub} {f} normal enerji
elektrochemische Energie {sub} {f} elektro kimyasal enerji
elektromagnetische Energie {sub} {f} elektromanyetik enerji
Energie der Masse {sub} {f} mekanik enerji
Energie, abgegebene~ {sub} {f} çıkan enerji
Energie, alternative~ {sub} {f} alternatif enerji
0.004s