10 direkte Treffer gefunden für: veriler


77 indirekte Treffer gefunden für: veriler

Deutsch Türkisch
der Abruf {sub} {m} [von Daten] verileri çağırma
absichtliches Täuschen von Daten {sub} {f} verileri bilerek çarpıtma
auf Daten zugreifen {v} verilere erişmek
Aufbereiten von Daten verileri hazırlamak
Aufbereitung der Daten verileri hazırlama
Auflistung von Daten {sub} {f} [Tabelle] verileri çizelge ile listeleme
Auspähen von Daten {sub} {n} verileri çalma
Auswertung von Daten {sub} {f} verileri değerlendirme
beabsichtigte Einsichtnahme von Daten verileri inceleme niyeti
beabsichtigte Offenlegung von Daten verileri aҫıklama niyeti
Dateien abgreifen {v} verileri çalmak
Daten abfragen {v} verileri sorgulamak
Daten aktuell halten verileri güncel tutmak
Daten allgemein zugänglich machen {v} verileri herkese açık hale getirmek
Daten auf Diskette ablegen {v} verileri diske koymak
Daten aufarbeiten {v} verileri yeniden gözden geçirmek
Daten aufbereiten {v} verileri hazırlamak
Daten aufzeichnen verileri kaydetmek
Daten auswerten verileri değerlendirmek
Daten automatisch übertragen verileri otomatik olarak aktarmak
Daten erfassen verileri kayda geçirmek
Daten erheben verileri toplamak
Daten für die Statistik aufnehmen verileri istatistik için kaydetmek
Daten herbeiholen verileri tedarik etmek
Daten herunterladen {v} verileri indirmek
Daten manipulieren {v} verileri manupule etmek
Daten markieren {v} verileri işaretlemek
Daten nicht auf Datenträger schreiben verileri veri taşıyıcıya yüklemek
Daten pflegen {v} verileri yenilemek
Daten rückladen {v} verileri geri yüklemek
Daten sammeln verileri biriktirmek
Daten sehen verilere bakmak
Daten sichern verileri belleğe saklamak
Daten sicherstellen verileri emniyete almak
Daten und Hardware veriler ve teçhizatlar
Daten verwalten verileri yönetmek
Daten vorlegen {v} verileri sunmak
Daten zerstören verileri bozmak
Daten zerstören verileri helak etmekk
Daten zerstören verileri yok etmek
Daten zerstören verileri ortadan kaldırmak
Daten übermitteln verileri devretmek
Daten übertragen {v} verileri aktarmak
der Datenabgleich {sub} {m} veriler veya belgeleri denkleştirme
die Datenabstimmung {sub} {f} verileri karşılaştırma
die Datenabtastung {sub} {f} verileri tarama
die Datenaufbereitung {sub} {f} verileri değerlendirme
das Datenfernauslesesystem {sub} {n} verileri uzaktan okuma sistemi
die Datenferneingabe {sub} {f} verileri uzaktan kayıt sistemi
die Datenpufferung {sub} {f} verileri ara belleğe kaydetme
die Datenverarbeitung {sub} {f} [Computer] verilerin değerlendirilmesi
abgeglichene Daten {sub} {pl} karşılaştırılmış veriler
abgeschickte Daten {sub} {pl} gönderilmiş veriler
abgetastete Daten {sub} {pl} taranmış veriler
abhängige Daten {sub} {pl} bağımlı veriler
aggregierte Daten {sub} {pl} toplanmış veriler
aktive Daten {sub} {pl} aktif veriler
aktuelle Daten {sub} {pl} güncel veriler
allgemeine technische Daten {sub} {pl} genel teknik veriler
allgemeine zugänglich Daten {sub} {pl} umumiyete açık veriler
alphanumerische Daten {sub} {pl} alfasayısal veriler
die Altdaten {sub} {pl} eski veriler
die Analogdaten {sub} {f} örneksel veriler
die Analogdaten {sub} {pl} analog veriler
analoge Daten {sub} {pl} analog veriler
Angaben zu einer Sendung {sub} {pl} bir yayıma ait veriler
anonymisierte Daten {sub} {pl} anonimleştirilmiş veriler
anthropometrische Daten {sub} {pl} antropometrik veriler
arithmetische Daten {sub} {pl} aritmetik veriler
das Audiodaten {sub} {n} işitsel veriler
auf einem Eigentümer bezogene Daten sahibine ait veriler
aufgezeichnete Daten {sub} {pl} kayıtlı veriler
ausführliche Angaben {sub} {pl} etraflı veriler
die Ausgangsdaten {sub} {pl} ham veriler
ausgehende Dateien {sub} {pl} çıkan veriler
ballistische Daten {sub} {pl} balistik veriler
die Basisdaten {sub} {pl} temel veriler
0.005s