5 direkte Treffer gefunden für: askerlik


55 indirekte Treffer gefunden für: askerlik

Deutsch Türkisch
ableisten {v} [Militärdienst: leistete ab, hat abgeleistet] askerlik görevini doldurmak
ableisten {v} [Militärdienst: leistete ab, hat abgeleistet] askerlik görevini tamamlamak
die Armeeangehörige {sub} {pl} askerlik mensupları
die Armeeeinheiten {sub} {pl} askerlik birimleri
der Aushebungsbezirk {sub} {m} askerlik şubesi
den Kriegsdienst verweigern [Militär] askerlik yapmayı reddetmek
die Dienstflucht {sub} {f} [Militär] askerlikten kaçış
diensttauglich {adj} [Militär] askerlik yapabilir
die Diensttauglichkeit {sub} {f} [Militär] askerlik yapabilirlik
Einberufung zum Wehrdienst {sub} {f} askerlik görevine çağırma
der Ersatzdienst {sub} {m} [Militär] askerlik yerine yapılan mesleki hizmet
der Ersatzdienst {sub} {m} askerlik yerine geçen sivil hizmet
die Ersatzzeiten {sub} {pl} askerlik görevini yerine getirme gibipolitik edenlerden dolayı emeklilik sigortasına ödenemeyen ancak emekliliğn hesaplanmasında ödenmiş gibi dikkate alınan ödeneklerin ait olduğu zaman dilimleri
der Grundwehrdienst {sub} {m} [Militär] askerlik hizmeti
der Grundwehrdienst {sub} {m} askerlik hizmeti
der Grundwehrdienstleistender {sub} {m} askerlik hizmeti yapan
der Heeresdienst {sub} {m} [Militär] askerlik hizmeti
die Heeresdienstvorschrift {sub} {f} askerlik görev ilkesi
der Kommiss {sub} {m} [Militär] askerlik görevi
der Kommiss {sub} {m} [Militär] askerlik hayatı
der Kriegsdienst {sub} {m} [Militär] askerlik hizmeti
der Kriegsdienstverweigerer {sub} {m} askerlik görevini reddeden
der Kriegsdienstverweigerung {sub} {m} [Wehrdienstverweigerung] askerlik hizmetini reddetme
der Kriegsdienstverweigerung {sub} {m} [Wehrdienstverweigerung] askerlik yapmak istememe
die Militaria {sub} {pl} [Militär] askerlikle ilgili kitaplar
der Militärbezirk {sub} {m} [Militär] askerlik dairesi
der Militärdienst {sub} {m} [Militär] askerlik görevi
der Militärdienst {sub} {m} [Militär] askerlik hizmeti
der Militärdienst {sub} {m} askerlik (hizmeti)
der Militärdienst {sub} {m} askerlik hizmeti
Militärdienst ableisten [Militär] askerlik görevini tamamlamak
die Militärdienstpflicht {sub} {f} askerlik görevi
militärisch {adj} [Militär] askerlikle ilgili
militärische Dienstpflicht {sub} {f} [Militär] askerlik yükümlülüğü
der Militärpass {sub} {m} [Militär] askerlik cüzdanı
die Militärpflicht {sub} {f} [Militär] askerlik yapma zorunluluğu
die Militärzeit {sub} {f} [Militär] askerlik süresi
die Musterung {sub} {f} [Militär] askerlik yoklaması
der Musterungsoffizier {sub} {m} [Militär] askerlik yoklaması subayı
nicht wehrdienstfähig askerlik yapma yeterliliği yok
das Rekrutierungsbüro {sub} {n} [Militär] askerlik şubesi
die Rekrutierungsstelle {sub} {f} [Militär] askerlik şubesi
die Rückstellung {sub} {f} [Militär] askerlik görevini erteleme
seinen Wehrdienst ableisten {v} askerlik görevini yapmak
die Selbstverstümmelung {sub} {f} [Militär] askerlikte kaçma amaçlı kendini bilerek sakatlama
der Stellungsbefehl {sub} {m} [Militär] askerlik görevine katılmak için "teslim ol" emri
ungedient {adj} [Militär] askerlik yapmamış
untauglich {adj} [Militär] askerlik yapamaz
unter den Waffen stehen [Militär] askerlik görevini yapmak
der Waffendienst {sub} {m} [Militär] askerlik hizmeti
waffenfähig {adj} [Militär] askerlik yapmaya elverişli
abgeleisteter Wehrdienst {sub} {m} tamamlanmış askerlik
Militärdienst mit Loskaufoption [in der Türkei] bedelli askerlik
der Reislauf {sub} {m} [Militär] paralı askerlik
die Wehrpflicht {sub} {f} [Militär] zorunlu askerlik
0.002s