12 direkte Treffer gefunden für: leisten


48 indirekte Treffer gefunden für: leisten

Deutsch Türkisch
Leisten eines Eides {sub} {n} yemin etme
leisten können {v} becerebilmek
Leisten Sie uns doch Gesellschaft! sizde bize katılın!
Leisten von Beihilfe {sub} {n} yardımda bulunmak
leistenartig {adj} çıtaya benzer
der Leistenausroller {sub} {m} kenar açısı
der Leistenbruch {sub} {m} fıtık
der Leistenbruch {sub} {m} kasık çatlağı
der Leistenbruch {sub} {m} kasık fıtığı
das Leistenbruchband {sub} {n} kasık çatlağı bantı
die Leistenbrüche {sub} {pl} fıtıklar
leistend {adj} güç sarfeden
leistend {adj} ödeyen
der Leistender {sub} {m} hizmet veren
der Leistenführer {sub} {m} kenar kılavuzu
die Leistengegend {sub} {f} kasık bölgesi
der Leistenhobel {sub} {m} pervaz rendesi
die Leistenplatten {sub} {pl} tahta levhalar
der Leistenstein {sub} {m} tahta bordur
die Leistenstütze {sub} {f} çıta destek
der Leistenträger {sub} {m} pervaz taşıyıcı
leisten können {v} [sich~] satın almaya gücü yetmek
Abbitte leisten {v} af dilemek
Abbitte leisten {v} özür dilemek
Abhilfe leisten {v} bir şeye çare bulmak
Abhilfe leisten {v} çare bulmak
ableisten {v} [Eid~] yemin etmek
ableisten {v} [Militärdienst: leistete ab, hat abgeleistet] askerlik görevini doldurmak
ableisten {v} [Militärdienst: leistete ab, hat abgeleistet] askerlik görevini tamamlamak
Auslandszahlungen leisten yurtdışı ödemeleri yapmak
Beihilfe leisten yardım etmek
Beihilfe zum Mord leisten katliama yardımcı olmak
Beistand leisten destek olmak
Beistand leisten desteklemek
Beitrag leisten aidat ödemek
Beitrag leisten prim ödemek
Beitrag leisten ödentide bulunmak
Beiträge leisten aidat ödemek
breitere Leisten {sub} {pl} daha geniş çıtalar
Bürgschaft leisten {v} kefalet vermek
Bürgschaft leisten {v} kefil olmak
das kann ich mir nicht leisten bunu yapmaya kalkışamam
das kann ich mir nicht leisten bunu yapamam
das kann ich mir nicht leisten bu benim için pahalı
dem Angriff Widerstand leisten saldırıya direnç göstermek
den Absatz ihrer Erzeugnisse gewährleisten ürünlerin satılmasını sağlamak
den Amtseid leisten {v} vazife yemini etmek
den Eid leisten {v} yemin etmek
0.004s