Keine direkten Treffer gefunden für: yerinden

Deutsch Türkisch

53 indirekte Treffer gefunden für: yerinden

Deutsch Türkisch
ab Platz yerinden teslim
abbefördern {v} [beförderte ab, hat abbefördert] yerinden kaldırıp başka bir yere taşımak
abgeholt yerinden alınmış
abgerissen yerinden sökülmüş
abhängen {v} [hing ab, hat abgehangen] yerinden indirmek
abplatzen {v} [platzte ab, hat abgeplatzt] yerinden oynamak
abzuholende Sendung {sub} {f} yerinden alınması gereken posta
anwackeln {v} yerinden kımıldamak
auffahren {v} [fuhr auf, hat aufgefahren] yerinden fırlamak
auffahren {v} [vor Schreck] yerinden sıçramak
aufregen {v} [regte auf, hat aufgeregt] yerinden oynatmak
aufschießen {v} [schoß auf, hat aufgeschossen: sich rasch nach oben bewegen, in die Höhe schießen] yerinden fırlamak
aufschnellen {v} yerinden fırlamak
aufschnellen {v} yerinden sıçramak
aufspringen {v} [vom Stuhl, Sessel etc.] yerinden fırlamak
aufspringen {v} [vom Stuhl, Sessel etc.] yerinden sıçramak
aufspritzen {v} [spritzte auf, hat aufgespritzt] yerinden fırlamak
das Auseinandernehmen {sub} {n} yerinden çıkarma
ausgekugelt yerinden oynamış
ausgekugelte Schulter {sub} {f} yerinden oynamış omuz
ausgerenkt yerinden oynamış
das Auskugeln {sub} {n} yerinden oynatma
auskugeln {v} [kugelte aus, hat ausgekugelt] yerinden oynatmak
auspringen {v} yerinden fırlamak
ausrenken {v} [renkte aus, hat ausgerenkt] yerinden kıpırdatmak
ausrenken {v} [renkte aus, hat ausgerenkt] yerinden oynatmak
ausräumen {v} [räumte aus, hat ausgeräumt] yerinden kaldırarak temizlemek
ausschlagen {v} [schlug aus, hat ausgeschlagen] yerinden oynamak
bewegbar {adj} yerinden kıpırdatılabilen
bewegbar {adj} yerinden oynatılabilen
bewegen {v} [bewegte, habe bewegt] yerinden oynatmak
bewegte Masse {sub} {f} yerinden oynatılan kütle
bewegte Menge {sub} {f} yerinden oynatılan miktar
bäumen {v} [bäumte, hat gebäumt] yerinden fırlamak
die Delokalisation {sub} {f} [Atome] yerinden oynamak
deplatzieren {v} yerinden almak
die Deplatzierung {sub} {f} yerinden alma
die Dislokation {sub} {f} yerinden kaldırma
dislozieren {v} [ich dislozierte, ich habe disloziert] yerinden kaldırmak
emporfahren {v} yerinden fırlamak
die Entortung {sub} {f} yerinden ayırmak
entwurzelte Bevölkerungsgruppen {sub} {pl} yerinden uzaklaştırılmış halk grupları
fortbewegen {v} yerinden kımıldatmak
fortbewegen {v} yerinden oynatmak
fortkönnen {v} yerinden kımıldayabilmek
fortrücken {v} yerinden kımıldatmak
fortschieben {v} yerinden kımıldatmak
fortschiebend {adj} yerinden kımıldatan
das Herausfallen {sub} {n} yerinden çıkıp düşme
herausfallen {v} yerinden çıkıp düşmek
herunterziehen {v} [Tischdecke etc.] yerinden kaldırmak
aus allen Teilen der Welt dünyanın her yerinden
vom Abgangsort çıkış yerinden
0.004s