2 direkte Treffer gefunden für: dolar

Deutsch Türkisch
der Dollar {sub} {m} Dolar
der Dollar {sub} {m} dolar

56 indirekte Treffer gefunden für: dolar

Deutsch Türkisch
Abhängigkeit vom Dollar {sub} {f} dolara bağımlılık
Ansturm auf den Dollar {sub} {m} Dolara hücum
auf Dollar ausgestellter Scheck {sub} {m} dolar olarak yazılan çek
der Cent {sub} {m} doların yüzde biri
Dollar ausgeben {v} Dolar harcamak
der Dollar-Handel {sub} {m} Dolar ticareti
das Dollar-Zeichen {sub} {n} Dolar işareti
die Dollarabhebung {sub} {f} Dolar çekme
die Dollarabwanderung {sub} {f} Dolar çıkışı
die Dollarabwertung {sub} {f} Doların değer kaybetmesi
das Dollarangebot {sub} {n} Dolar arzı
die Dollaranleihe {sub} {f} Dolar ile tahvil
der Dollaranstieg {sub} {m} Dolar yükselişi
der Dollarbestand {sub} {m} Dolar mevcudiyeti
die Dollarbestände {sub} {pl} Dolar varlıkları
der Dollarbetrag {sub} {m} Dolar miktarı
die Dollardevisen {sub} {pl} Dolar dövizleri
die Dollareinlage {sub} {f} Dolar yatırımı
die Dollarkrise {sub} {f} Dolar krizi
der Dollarkurs {sub} {m} Dolar kuru
das Dollarland {sub} {n} Dolar ülkesi
die Dollarnote {sub} {f} Dolar banknot
die Dollarnotierung {sub} {f} Dolar kuru
die Dollarparität {sub} {f} Dolar paritesi
der Dollarraum {sub} {m} Dolar kullanılan bölge
die Dollarreserve {sub} {f} Dolar rezervi
die Dollarreserven {sub} {pl} Dolar rezervleri
die Dollars {sub} {pl} Dolarlar
der Dollarscheck {sub} {m} Dolar çeki
die Dollarschwemme {sub} {f} Dolar bolluğu
der Dollarschwund {sub} {m} Dolar darlığı
die Dollarschwäche {sub} {f} Dolar düşmesi
der Dollarstrom {sub} {m} Dolar akımı
der Dollarumtausch {sub} {m} Dolar bozdurma
der Dollarwert {sub} {m} Dolar değeri
die Dollarwährung {sub} {f} Dolar para birimi
das Dollarzeichen {sub} {n} Dolar işareti
in Dollar angegeben Dolar olarak verilmiş
in Dollar umrechnen {v} Dolara çevirmek
in Dollars ausgedrückt dolar olarak
in US-Dollar verfügbar dolar olarak bulunur
In USD ausgedrückt dolar olarak
die Scheinchen {sub} {pl} [ugs.: Dollarscheine] dolar kâğıt paralar
Umrechnung in Dollar dolara çevirme
überquellen {v} dolarak taşmak
überquellend {adj} dolarak taşan
Wechselkurs des Dollars {sub} {m} doların kambiyo kuru
wegen des Verfalls des Dollars dolar değerinin düşmesi nedeniyle
annähernd $ 50 yaklaşık 50 Dolar
die Billarde {sub} {pl} bilardolar
die Billards {sub} {pl} bilardolar
etwa fünftausend Dollar aşağı yukarı beş bin dolar
der Eurodollar {sub} {m} Avro dolar
Killers [des~] komandolar
die Torpedos {sub} {pl} torpidolar
zu $5 das Stück tane başına 5 dolar
0.007s