24 direkte Treffer gefunden für: tür


76 indirekte Treffer gefunden für: tür

Deutsch Türkisch
die Abarten {sub} {pl} türler
abgeleitet {adj} türetilmiş
abgeleitet türemiş
abgeleitet türevsel
abgeleitete Relation {sub} {f} türetilen bağ
abgeleitete Relation {sub} {f} türetilen bağlantı
abgeleitete Relation {sub} {f} türetilen ilişki
abgeleitet werden {v} türetmek
abgeleitete Ansprüche {sub} {pl} türetilen talepler
abgeleitete Ausgleichsabgabe {sub} {f} türetilen istikrar vergisi
abgeleitete Einheit {sub} {f} türetilen birim
abgeleitete Einheit {sub} {f} türetilmiş birim
abgeleitete Funktion {sub} {f} türemiş fonksiyon
abgeleitete Funktion {sub} {f} türev
abgeleitete Grenzwerte {sub} {pl} türetilmiş değerler
abgeleitete Größe {sub} {f} türetilmiş değer
abgeleitete Karte {sub} {f} türetme kart
abgeleitete Konzentrationswerte {sub} {pl} türetilen konsantrasyon değerleri
abgeleitete Kultur {sub} {f} türtilmiş kültür
abgeleitete Lohnart {sub} {f} türetilmiş ücret şekli
abgeleitete Marke {sub} {f} türetilmiş marka
abgeleitete Nachfrage {sub} {f} türetilmiş talep
abgeleitete Rechte {sub} {pl} türetilmiş haklar
abgeleitete Schaltung {sub} {f} türetilmiş devre
abgeleitete Schriftart {sub} {f} türetilmiş yazıtürü
abgeleitete Sprache {sub} {f} türtilmiş lisan
abgeleitete Standortbestimmung {sub} {f} türetilmiş çevre belirlemesi
abgeleitete statistische Maßzahlen {sub} {pl} türetilmiş istatistil ölçü değerleri
abgeleitete Werke oder Erzeugnisse {sub} {pl} türetilmiş işletmeler ve ürünler
abgeleiteter Bedarf {sub} {m} türetilmiş ihtiyaç
abgeleiteter Brennstoff {sub} {m} türetilmiş yakıt
abgeleiteter Datentyp {sub} {m} türetilmiş veri çeşidi
abgeleiteter Eigentumserwerb {sub} {m} türevsel mülkiyet iktisabı
abgeleiteter Eigentumserwerb türevsel mülkiyet iktisabı
abgeleiteter Firmenwert {sub} {m} türetilmiş firma değeri
abgeleiteter Grenzwert {sub} {m} türetilmiş değer
abgeleiteter Kode {sub} {m} türetilmiş kod
abgeleiteter Maßstab {sub} {m} türetilmiş ölçek
abgeleiteter Takt {sub} {m} türetilmiş düzenli aralıklarla oluşma sistemi
abgeleiteter Typ {sub} {m} türetilmiş tip
abgeleitetes Einkommen {sub} {n} türetilmiş gelir
abgeleitetes Einkommen {sub} {n} türevsel gelir
abgeleitetes Instrument {sub} {n} türemiş enstrüman
Abgeleitetes Konfigurationsprofil wird benutzt türetilmiş konfigürasyon profili kullanılır
abgeleitetes Vorkommen {sub} {n} türetilmiş olay
abgeleitetes Wort {sub} {n} [Grammatik] türetilmiş sözcük
abgeleitetes Wort {sub} {n} [Grammatik] türev
abgeleitetes Wort {sub} {n} türetilmiş kelime
abherleitbar {adj} türetilebilir
abhängig vom Tourismus turizme bağlı
Abkommen über die Zollerleichterungen im Touristenverkehr {sub} {n} turistlere gümrük kolaylığı sağlama anlaşması
die Abbautemperatur {sub} {f} ayrışım ısısı
die Abbautemperatur {sub} {f} indirgeme harareti
die Abbreviatur {sub} {f} kısaltım
die Abdampftemperatur {sub} {f} atık buhar harareti
Abdeckrahmen für die Schaltfeldtür {sub} {m} Şalter sahası için koruyucu çerçeve
die Abdriftkorrektur {sub} {f} sapmayı düzeltme
abendländische Kultur {sub} {f} batı kültürü
die Abenteuernatur {sub} {f} maceracı karakter
die Abenteurernatur {sub} {f} [Mensch] maceracı karakterli
die Abenteurernatur {sub} {f} [Neigung] maceracı yatkınlığı
die Abenteurernatur {sub} {f} maceracı zihniyet
die Abflussarmatur {sub} {f} akıtma armatürü
die Abflussarmatur {sub} {f} akıtma düzeni
Abgabe zur Reparatur {sub} {f} tamir için verme
die Abgastemperatur {sub} {f} atık gaz ısısı
die Abgastemperatur {sub} {f} egzoz gazı ısısı
abgetriebene Kultur {sub} {f} baştan savma kültür
die Abhängigkeitskultur {sub} {f} bağımlılık kültürü
die Abhängigkeitsstruktur {sub} {f} bağımsal yapı
die Abhörapparatur {sub} {f} [Med.] stetoskop
die Abhörapparatur {sub} {f} dinleme aleti
das Abitur {sub} {n} bakalorya
das Abitur {sub} {n} lise bitirme sınavı
das Abitur {sub} {n} lise mezuniyet sınavı
das Abitur {sub} {n} olgunluk sınavı
0.005s