15 direkte Treffer gefunden für: Einheit


77 indirekte Treffer gefunden für: Einheit

Deutsch Türkisch
Einheit der Wärmemenge {sub} {f} sıcaklık birimi
Einheit der Wärmemenge {sub} {f} ısı birimi
Einheit der Wärmemenge {sub} {f} ısı miktarı
Einheit des Leitvermögens {sub} {f} iletkenlik birimi
Einheit des Lichtstromes {sub} {f} ışık akımı birimi
Einheit des Potentials {sub} {f} potansiyel birimi
Einheit des Wissens {sub} {f} bilgi birimi
Einheit Schutzvorrichtungen {sub} {f} koruma düzenekleri birimi
Einheit, elektrostatische- {sub} {f} elektrostatik birim
die Einheiten {sub} {pl} birimler
Einheiten wiederholen {v} birimleri tekrarlamak
Einheiten zurück in Grundstellung birimleri başlangıç ayarına getirmek
die Einheitenauswahl {sub} {f} birim seçimi
die Einheitengleichung {sub} {f} birim denklemi
das Einheitensystem {sub} {n} birleştirme sistemi
das Einheitensystem {sub} {n} bütünleştirme sistemi
der Einheitentest {sub} {m} olağan deney
die Einheitenunabhängigkeit {sub} {f} birimlerin bağımsızlığı
das Einheitenzeichen {sub} {n} birim işareti
der Einheitenzähler {sub} {m} birim sayacı
die Einheitsformel {sub} {f} birim formülü
einheitlich {adj} bağdaşık
einheitlich {adj} [eine Einheit bildend] birbirine uygun
einheitlich {adj} [eine Einheit bildend] birbirinin aynısı
einheitlich {adj} [eine Einheit bildend] bir cinsten
einheitlich {adj} birlikte
einheitlich {adj} koordine
einheitlich {adj} monoton
einheitlich {adj} mütecanis
einheitlich {adj} müşterek
einheitlich {adj} standart
einheitlich {adj} tek elden
einheitlich {adj} tek parça
einheitlich {adj} tek tip
einheitlich {adj} türdeş
einheitlich {adj} yeknesak
einheitlich {adj} yekpar
einheitlich {adj} üniter
einheitliche- standart-
einheitliche Anforderung {sub} {f} eşit talep
einheitliche Ansicht {sub} {f} görüş birliği
einheitliche Auffassung fikir birliği
einheitliche Auffassung görüş birliği
einheitliche Bauart {sub} {f} standardize tip
einheitliche Bedieneroberfläche {sub} {f} sabit kullanım yüzeyi
einheitliche Besteuerung {sub} {f} standart vergilendirme
einheitliche Bewertung standart değerleme
einheitliche Bewertung tek tip değerleme
einheitliche Buchführung tekdüzen muhasebe
Einheitliche Europäische Akte {sub} {f} tekdüzen avrupa dosyası
Einheitliche Europäische Akte {sub} {f} tekdüzen Avrupa dosyası
Abdeckung der Objektiveinheit {sub} {f} objektif ünitesi kapağı
die Abdrückeinheit {sub} {f} preseleme düzeneği
die Abfrageeinheit {sub} {f} bilgi istek ünitesi
abgeleitete Einheit {sub} {f} saptırma ünitesi
abgeleitete Einheit {sub} {f} türetilen birim
abgeleitete Einheit {sub} {f} türetilmiş birim
abgesetzte Gruppierungseinheit {sub} {f} ayrı gruplaşma ünitesi
die Ablageeinheit {sub} {f} dosyalama ünitesi
die Ablenkeinheit {sub} {f} çevirici düzen
die Ableseeinheit {sub} {f} okuma düzeni
die Abmessungseinheit {sub} {f} ölçü birimi
die Abrechnungseinheit {sub} {f} hesap birimi
die Abrichteinheit {sub} {f} [Holzbearbeitung] işleme hazırlama düzeni
die Absaugeinheit {sub} {f} emme düzeni
die Abschlusseinheit {sub} {f} bağlama düzeni
absolute Einheit {sub} {f} absolut birim
absolute Einheit {sub} {f} mutlak birim
absolute Einheit {sub} {f} mutlak ölçü birimi
absolute elektrische Masseneinheit {sub} {f} absolut elektrik birimi
die Absorptionseinheit {sub} {f} emme düzeni
die Absperreinheit {sub} {f} tıkama düzeni
Abstandhalter der Schwarzentwicklereinheit {sub} {f} siyah film banyosu düzeni ara
die Abstimmeinheit {sub} {f} akort yapma ünitesi
die Abtasteinheit {sub} {f} tarama
die Abtasteinheit {sub} {f} tarama ünitesi
abweichende Mengeneinheit {sub} {f} farklı miktar birimi
0.005s