4 direkte Treffer gefunden für: tansiyon


72 indirekte Treffer gefunden für: tansiyon

Deutsch Türkisch
der ACE-Hemmer {sub} {m} tansiyon düşürücü bir ilaç türü
der Beta-Blocker {sub} {m} tansiyon ve kalp tedavisinde kullanılan ilaç türü
Blutdruck messen {v} [Med.] tansiyonunu ölçmek
Blutdruck messend {adj} tansiyon ölçen
der Blutdruckabfall {sub} {m} tansiyon düşmesi
der Blutdruckanstieg {sub} {m} tansiyon çıkması
der Blutdruckapparat {sub} {m} tansiyon ölçme aleti
die Blutdruckentgleisung {sub} {f} tansiyonun rayından çıkması
blutdruckerhöhendes Mittel {sub} {n} tansiyon yükselten madde
die Blutdruckkrise {sub} {f} tansiyon krizi
die Blutdruckmanschette {sub} {f} tansiyon manşeti
die Blutdruckmanschette {sub} {f} tansiyon kolluğu
der Blutdruckmesser {sub} {m} tansiyon ölçer
das Blutdruckmessgerät {sub} {n} tansiyon ölçme aleti
die Blutdruckmessung {sub} {f} tansiyon ölçme
die Blutdruckmessungen {sub} {pl} tansiyon ölçmeleri
das Blutdruckmeßgerät {sub} {n} [alt] tansiyon ölçme aleti
der Blutdruckmonitor {sub} {m} tansiyon gösteren ekran
der Blutdruckschreiber {sub} {m} tansiyon kaydedici
blutdrucksenkend {adj} tansiyon düşüren
der Blutdrucksenker {sub} {m} tansiyon düşürücü
die Blutdrucksenkung {sub} {f} tansiyon düşürme
blutdrucksteigernd {adj} tansiyon yükseltici
blutdrucksteigernde Amine {sub} {f} tansiyon yükseltici aminler
die Blutdrucksteigerung {sub} {f} tansiyon yükseltme
der Blutdruckwert {sub} {m} tansiyon değeri
das Blutdrucküberwachungsgerät {sub} {n} tansiyon kontrol aleti
der Bluthochdruck {sub} {m} tansiyon yüksekliği
den Blutdruck messen {v} tansiyonu ölçmek
diastolischer Wert {sub} {m} tansiyonun alt değeri
Erhöhter Blutdruck {sub} {m} [Med.] tansiyon yüksekliği
Erhöhter Blutdruck {sub} {m} tansiyonu
die Hypertension {sub} {f} [Med.] tansiyon yüksekliği
hypertone Krise {sub} {f} tansiyon krizi
die Hypertonie {sub} {f} [Med.] tansiyon yüksekliği
die Hypotension {sub} {f} [Med.] tansiyon düşüklüğü
hypotensiv {adj} tansiyon düşüren
Ihr Blutdruck ist zu niedrig tansiyonunuz düşük
das Kreislaufgerät {sub} {n} tansiyon ölçme aleti
niedriger Blutdruck tansiyon düşüklüğü
Spannung herabsetzen {v} tansiyon düşürme
der Spannungsabfall {sub} {m} tansiyon düşmesi
die Spannungssteigerung {sub} {f} tansiyon yükselmesi
der Spannungsverdoppler {sub} {m} tansiyon çiftleyici
die Spannungsverdopplung {sub} {f} tansiyon çiftleme
zu geringer Blutdruck [Med.] tansiyon düşüklüğü
abnormal niedriger Blutdruck {sub} {m} anormal düşük tansiyon
arterielle Hypertonie {sub} {f} yüksek tansiyon
aurikuläre Hypertrophie {sub} {f} kulakla ilgili hipertansiyon
der Basisblutdruck {sub} {m} esas tansiyon
der Bluthochdruck {sub} {m} yüksek tansiyon
diastolischer Blutdruck {sub} {m} alt tansiyon
diastolischer Blutdruck {sub} {m} diastolik tansiyon
erhöhter Blutdruck {sub} {m} [Med.] yükselmiş tansiyon
funktionelle Hypertrophie {sub} {f} fonksiyonel yüksek tansiyon
die Hochspannung {sub} {f} yüksek tansiyon
hoher Blutdruck {sub} {m} yüksek tansiyon
die Hypertonie {sub} {f} [Med.] hipertansiyon
die Hypertonie {sub} {f} [Med.] yüksek tansiyon
die Hypotension {sub} {f} [Med.] hipotansiyon
die Hypotension {sub} {f} düşük tansiyon
die Hypotonie {sub} {f} düşük tansiyon
die Hypotonie {sub} {f} hipotansiyon
induzierte Hypotonie {sub} {f} dış ikazlı düşük tansiyon
die Klemmenspannung {sub} {f} uçlar arasındaki tansiyon
kontrollierte Hypotension {sub} {f} kontrol altındaki düşük tansiyon
konzentrische Hypertrophie {sub} {f} konsantrik yüksek tansiyon
labile Hypertonie {sub} {f} oynak yüksek tansiyon
labiler Blutdruck {sub} {m} dengesiz tansiyon
lokale Hypotonie {sub} {f} lokal düşük tansiyon
mittlerer Blutdruck {sub} {m} ortalama tansiyon
nephrogene Hypertonie {sub} {f} nefrojen yüksek tansiyon
0.004s