1 direkte Treffer gefunden für: Chen

Deutsch Türkisch
Chen [suffix] kelime sonuna gelen küçültme eki

31 indirekte Treffer gefunden für: Chen

Deutsch Türkisch
die Chenille {sub} {f} [fabric] lifleri sarkan iplik fabrikası
die Chenille {sub} {f} [Gewebe] lifleri sarkan iplik
die Chenillegarne {sub} {pl} lifleri sarkan iplikler
das Chenillegewebe {sub} {n} lifleri sarkan iplik
die Chenillen {sub} {pl} lifleri sarkan iplikler
die Gänsefüßchen {sub} {pl} tırnak işaretleri
Aachen [Geografie] Almanya`nın batısında, Hollanda sınırında bir il ismi
das Aaltierchen {sub} {n} küçük yılanbalığı
ab München [ab Werk] Münih’ten itibaren
das Abadie-Zeichen {sub} {n} Abadi hastalığı işareti
das Abadie-Zeichen {sub} {n} üst göz kapağının çekilmesi hastalığı işareti
Abbau von Leistungsansprüchen {sub} {m} yardım haklarını azaltma
abbeuchen {v} [beuchte ab, hat abgebeucht] yıkamak
abbleichen {v} [bleichte ab, ist abgebleicht] beyazlatmak
abbleichen {v} [bleichte ab, ist abgebleicht] yavaş yavaş ağartmak
abbrauchen {v} [brauchte ab, hat abgebraucht] kullanıp bitirmek
abbrechen [Schwangerschaft] gebeliği sonar erdirmek
das Abbrechen {sub} {n} bozma
das Abbrechen {sub} {n} kırma
abbrechen {v} [brach ab, hat abgebrochen] bırakmak
abbrechen {v} [brach ab, hat abgebrochen] iptal etmek
abbrechen {v} [brach ab, hat abgebrochen] kesmek
abbrechen {v} [brach ab, hat abgebrochen] koparmak
abbrechen {v} [brach ab, hat abgebrochen] kopmak
abbrechen {v} [brach ab, hat abgebrochen] kırmak
abbrechen {v} [brach ab, ist abgebrochen] kırılmak
abbrechen {v} [brach ab, hat abgebrochen] kırılmak
abbrechen {v} [brach ab, hat abgebrochen] kısaltmak
abbrechen {v} [brach ab, hat abgebrochen] terketmek
abbrechen {v} [brach ab, hat abgebrochen] yuvarlatmak
abbrechen {v} [Gebäude: brach ab, hat abgebrochen] yıkmak
0.002s