1 direkte Treffer gefunden für: Worte

Deutsch Türkisch
die Worte {sub} {pl} kelimeler

69 indirekte Treffer gefunden für: Worte

Deutsch Türkisch
Worte bewirken wenig kelimeler az etkiliyor
Worte bewirken wenig kelimelerin fazla etkisi olmuyor
Worte der Warnung {sub} {pl} ikaz kelimeleri
Worte des Lobs sprechen {v} methedici kelimeler söylemek
Worte des Trostes {sub} {pl} teselli kelimeleri
Worte des Zorns {sub} {pl} öfke kelimeleri
Worte gleicher Abstammung {sub} {pl} aynı kökenli kelimeler
Worte je Minute {sub} {pl} dakika başına kelimeler
Worte klauben kelimeleri titizlikle yorumlamak
Worte prägen kelimeler basmak
Worte sind Kleider der Gedanken kelimeler fikirlerin elbisesidir
Worte wechseln {v} [umganssprachlich] sohbet etmek
Worte wechseln {v} kelimeleri değiştirmek
Worte ähnlicher Bedeutung {sub} {pl} benzer anlamlı kelimeler
die Wortebene {sub} {f} sözcük düzlemi
der Wortemacher {sub} {m} boş konuşan kişi
der Wortemacher {sub} {m} dediği ve yaptığı birbirini tutmayan kişi
der Wortemacher {sub} {m} saçmalayan kişi
das Wortende {sub} {n} kelime sonu
das Worterkennen {sub} {n} kelime tanıma
die Worterkennung {sub} {f} sözcük tanıma
worterklärend {adj} sözcük açiklayan
die Wörter {sub} {pl} kelimeler
Wörter pro Minute {sub} {pl} dakida başına kelimeler
Wörter verdrehen {v} kelimeleri değiştirmek
Wörter zählen {sub} {f} kelime saymak
das Wörterbuch {sub} {n} lügat
das Wörterbuch {sub} {n} sözlük
Wörterbuch, elektronisches~ {sub} {n} elektronik sözlük
Wörterbuch, technisches~ {sub} {n} teknik sözlük
die Wörterbuchausgabe {sub} {f} kelime harfleri
der Wörterbucheintrag {sub} {m} sözlüğe kelime ekleme
die Wörterbuchsuche {sub} {f} sözlük arama
die Wörterbuchsuche {sub} {f} sözlükte arama
die Wörterbücher {sub} {pl} sözlükler
die Wörterkunde {sub} {f} kelime bilimi
die Wörterliste {sub} {f} kelime listesi
die Wörtersammlungen {sub} {pl} kelime zoplama
der Wörterspeicher {sub} {m} kelime belleği
das Wörterverzeichnis {sub} {n} dizin
das Wörterverzeichnis {sub} {n} indeks
das Wörterverzeichnis {sub} {n} kelime listesi
die Wörterverzeichnisse {sub} {pl} kelime listeleri
abgerissene Worte {sub} {pl} kesik kesik sözler
abscheuliche Worte {sub} {pl} kötü kelimeler
die Abschiedsworte {sub} {pl} veda sözleri
abschwörte yemin etmişti
alberne Worte {sub} {pl} aptalca kelimeler
anklagende Worte {sub} {pl} yakınmalı kelimeler
anleitende Worte {sub} {pl} yol gösterici kelimeler
Anordnung der Worte {sub} {f} kelimeleri sıralama
aufmunternde Worte {sub} {pl} heveslendirici kelimeler
aufrührerische Worte {sub} {pl} başkaldırıcı sözler
ausfallende Worte {sub} {pl} acı sözler
ausfallende Worte {sub} {pl} kırıcı sözler
ähnliche Worte {sub} {pl} benzer kelimeler
bedrohende Worte {sub} {pl} tehditli sözler
die Begleitworte {sub} {pl} bir eser hakkında açıklayıcı sözler
die Begrüßungsworte {sub} {pl} hoşbeş
die Begrüßungsworte {sub} {pl} selamlama sözleri
die Beiworte {sub} {pl} [Grammatik] lakaplar
die Beiworte {sub} {pl} [Grammatik] sıfatlar
beleidigende Worte {sub} {pl} incitici sözler
beschwichtigende Worte {sub} {pl} yatıştırıcı kelimeler
beschwörte {v} [er, sie, es ~] yalvarmıştı
besänftigende Worte {sub} {pl} yatıştırıcı sözler
bewegende Worte {sub} {pl} etkileyici kelimeler
bittere Worte {sub} {pl} acı sözler
blanke Worte {sub} {pl} boş sözler
0.003s