3 direkte Treffer gefunden für: kelimeler


64 indirekte Treffer gefunden für: kelimeler

Deutsch Türkisch
Anordnung der Worte {sub} {f} kelimeleri sıralama
auf Worte Taten folgen lassen {v} kelimeleri icraata dönüştürmek
den Worten Taten folgen lassen {v} kelimeleri icraata dökmek
ein Streit mit Worten kelimelerle kavga
es lässt sich nicht mit Worten beschreiben kelimelerle ifade edilmez
die Getrenntschreibung {sub} {f} kelimeleri ayrı yazma
herausschleudern {v} [in übertragener Bedeutung] kelimeleri birbiri ardına saçma sapan sıralamak
ich finde keine Worte kelimeler bulamıyorum
in seinen Worten klang ein wenig Resignation an kelimeleri yılgınlık hissi uyandırıyor
in Worten kelimelerle
in Worten ausdrücken {v} kelimelerle söylemek
in Worten Fassen {v} kelimelerle ifade etmek
in Worten nicht zu fassen kelimelerle ifade etmek mümkün değil
jedes Wort auf die Goldwaage legen kelimeleri tartarak söylemek
der Malapropismus {sub} {m} kelimeleri mizahi şekilde kullanma sanatı
mit der Wortwahl sehr vorsichtig sein {v} kelimelere çok dikkat etmek
mit Worten spielen {v} kelimelerle oynamak
mit Worten verführt kelimelerle ayartılmış
mit Worten verletzend kelimelerle inciten
nicht in Worten kelimelerle değil
die Paraphasie {sub} {f} kelimeleri ve cümleleri anlaşılmaz şekilde kullanma şeklindeki konuşma bozukluğu
Sammlung von Worten {sub} {f} kelimeler biriktirme
seine Worte abmessen {v} kelimelerini ölçülü kullanmak
seine Worte abwägen {v} kelimelerini tartmak
seine Worte sorgfältig wählen {v} kelimelerini itinalı seçmek
seine Worte wählen {v} kelimelerini seçmek
die Wortagglutination {sub} {f} kelimelerin birbirine yapışması
die Wortamnesie {sub} {f} kelimeleri bulamama
Worte bewirken wenig kelimeler az etkiliyor
Worte bewirken wenig kelimelerin fazla etkisi olmuyor
Worte klauben kelimeleri titizlikle yorumlamak
Worte prägen kelimeler basmak
Worte sind Kleider der Gedanken kelimeler fikirlerin elbisesidir
Worte wechseln {v} kelimeleri değiştirmek
die Wortvermengung {sub} {f} kelimeleri karıştırma
die Wortverwechslungen {sub} {pl} kelimeleri birbirine karıştirmak
Wörter verdrehen {v} kelimeleri değiştirmek
die Zusammenschreibung {sub} {f} kelimeleri birleşik yazma
abscheuliche Worte {sub} {pl} kötü kelimeler
Akronyme birkaç sözcüğün biraraya getirilmesiyle oluşan kelimeler
alberne Worte {sub} {pl} aptalca kelimeler
allgemein gültige Wörter {sub} {pl} umumi geçerli kelimeler
anklagende Worte {sub} {pl} yakınmalı kelimeler
anleitende Worte {sub} {pl} yol gösterici kelimeler
aufmunternde Worte {sub} {pl} heveslendirici kelimeler
ähnliche Worte {sub} {pl} benzer kelimeler
die Bandwurmwörter {sub} {pl} uzun kelimeler
beschwichtigende Worte {sub} {pl} yatıştırıcı kelimeler
bewegende Worte {sub} {pl} etkileyici kelimeler
die Dative {sub} {pl} [Grammatik] bulunma durumunda olan kelimeler
der Fachterminus {sub} {m} [ugs. Fachterm] branşla ilgili kelimeler
die Fremdwörter {sub} {pl} yabancı kelimeler
freundliche Worte {sub} {pl} latifeli kelimeler
große Worte {sub} {pl} büyük kelimeler
hitzige Worte {sub} {pl} hiddetli kelimeler
hochtrabende Worte {sub} {pl} cafcaflı kelimeler
häufig verwendete Wörter {sub} {pl} sık kullanılan kelimeler
die Jaworte {sub} {pl} onayalayan kelimeler
die Kennworte {sub} {pl} kod kelimeler
die Kennwörter {sub} {pl} kod kelimeler
langweilige Worte {sub} {pl} can sıkıcı kelimeler
laute Worte {sub} {pl} sesli kelimeler
die Lehnwörter {sub} {pl} alıntı kelimeler
liebe Worte {sub} {pl} sevimli kelimeler
0.006s