2 direkte Treffer gefunden für: davranma

Deutsch Türkisch
das Agieren {sub} {n} davranma
der Verstoß {sub} {m} davranma

44 indirekte Treffer gefunden für: davranma

Deutsch Türkisch
agieren {v} [agierte, hat agiert: wirken] davranmak
anstellen {v} [sich ~] davranmak
aufführen {v} [sich ~] davranmak
auftreten {v} [trat auf, hat aufgetreten] davranmak
benehmen {v} [sich ~] davranmak
betragen {v} [sich benehmen, sich verhalten] davranmak
gehaben {v} [sich] davranmak
handeln {v} [sich in einer bestimmten Weise verhalten] davranmak
sich ... verhalten {v} davranmak
sich benehmen {v} davranmak
sich gebärden {v} davranmak
sich verhalten {v} davranmak
umgehen {v} [vermeiden: umging, ist umgangen] davranmak
verfahren {v} [vorgehen] davranmak
verhalten {v} [sich ~] davranmak
verhalten {v} [verhielt, hat verhalten] davranmak
verhalten, sich... {v} davranmak
vorgehen {v} [handeln] davranmak
absichtliches Fehlverhalten {sub} {n} bile bile yanlış davranma
abwartende Haltung {sub} {f} ihtiyatlı davranma
die Anbiederung {sub} {f} laubali davranma
die Antäuschung {sub} {f} rakibi kandırmak için başka bir şey yapıyor gibi davranma
die Arbeiterfürsorge {sub} {f} işçiye titiz davranma
die Aufsichtspflichtverletzung {sub} {f} [Juristisch] denetim yükümlülüğüne aykırı davranma
Benehmen wie ein Bauer {sub} {n} görgüsüzce davranma
die Bestialität {sub} {f} hayvan gibi davranma
die Bevorrechtigung {sub} {f} imtiyazlı davranma
die Brüskierung {sub} {f} kaba davranma
emotioneller Missbrauch {sub} {m} duygusal bakımdan kötü davranma
fahrlässiges Verhalten {sub} {n} kusurlu davranma
die Gesetzesverletzung {sub} {f} kanuna aykırı davranma
der Gesetzesverstoß {sub} {m} kanuna aykırı davranma
geziertes Verhalten {sub} {n} yapmacık davranma
der Glasehandschuh {sub} {m} dikkatli davranma
die Gleichbehandlung {sub} {f} eşit davranma
die Gottgefälligkeit {sub} {f} Allah`ın emrine uygun davranma
harter Kurs {sub} {m} sert prensiplerle davranma
harter Kurs {sub} {m} pervasızca davranma
die Inkulanz {sub} {f} müşteriye mesafeli davranma
die Kalberei {sub} {f} münasebetsiz davranma
die Kindesmisshandlung {sub} {f} çocuğa kötü davranma
kollegial {adj} bir meslektaşa yakışır biçimde davranma
die Kollegialität {sub} {f} bir meslektaşa yakışır biçimde davranma
die Konnivenz {sub} {f} cezayı gerektiren davranışa karşı hoşgörülü davranma
0.002s