Keine direkten Treffer gefunden für: başarısı

Deutsch Türkisch

77 indirekte Treffer gefunden für: başarısı

Deutsch Türkisch
die Abortifikans {sub} {pl} başarısızlıklar
auffliegen {v} [flog auf, ist aufgeflogen] başarısızlığa uğramak
auffliegen lassen {v} başarısızlığa uğratmak
die Bombenrolle {sub} {f} başarısı garantili rol
da es unmöglich ist zu versagen başarısızlığın imkânsız olduğundan
danebengehen {v} başarısızlığa uğramak
danebengehen {v} başarısız olmak
den Offenbarungseid leisten [fig.: völliges Versagen eingestehen] başarısızlığı kabul etmek
der Erfolg ist ihm zu Kopf gestiegen başarısı başına vurdu
der Durchfall {sub} {m} {ugs.} başarışızlık
der Durchfall {sub} {m} {ugs.} [Prüfung] başarısızlığa uğrama
durchfallen {v} [ich fiel durch, ich bin durchgefallen] başarısızlığa uğramak
ein Schlag ins Wasser {ugs.} başarısızlık
einen Misserfolg haben başarısızlığa uğramak
erfolglos {adj} başarısız
erfolglos sein {v} başarısız olmak
erfolglose başarısız
erfolglose Ausgabe {sub} {f} başarısız görev
Erfolglose Suche nach der Adresse başarısız adres arama
erfolglose Unternehmen {sub} {pl} başarısız işletmeler
erfolgloser Anruf {sub} {m} başarısız telefon konuşması
erfolgloser Einspruch {sub} {m} başarısız itiraz
erfolgloser Kandidat {sub} {m} başarısız aday
erfolgloser Verbindungswunsch {sub} {m} başarısız bağlantı arzusu
erfolgloser Versuch {sub} {m} başarısız deneme
erfolglosere {adj} başarısız olanı
erfolgloses Rennpferd {sub} {n} başarısız yarış atı
erfolgloses Unterfangen {sub} {n} başarısız girişim
die Erfolglosigkeit {sub} {f} başarısızlık
die Erfolglosigkeiten {sub} {pl} başarısızlıklar
erfolgslos {adj} başarısız
ergebnislos {adj} başarısız
ergebnisloses Bemühen {sub} {n} başarısız zahmet etme
es misslang başarısızlıkla sonuçlanmıştı
es mißlang [alt] başarısızlıkla sonuçlanmıştı
es zu nichts bringen başarısız olmak
etwas in den Sand setzen {v} {ugs.} başarısız olmak
etwas vergeigen {v} {ugs.} başarısız olmak
fallieren {v} başarısız olmak
fehlgeschlagen {adj} başarısız
fehlgeschlagene Rettung {sub} {f} başarısız kurtarma
fehlgeschlagene Übernahme {sub} {f} başarısız devralma
fehlgezüchtet {adj} başarısız yetiştirme
die Fehlheilung {sub} {f} başarısız iyileşme
die Fehloperation {sub} {f} başarısız operasyon
der Fehlschlag {sub} {m} başarısızlık
das Fehlschlagen {sub} {n} başarısızlığa uğrama
fehlschlagen {v} başarısız olmak
fehlschlagen {v} başarısızlığa uğramak
fehlschlagend {adj} başarısızlığa uğrayan
die Fehlschläge {sub} {f} başarısızlıklar
der Abwehrerfolg {sub} {m} savunma başarısi
die Ahnenleistung {sub} {f} soy başarısı
der Akquiseerfolg {sub} {m} kazanç başarısı
der Anlageerfolg {sub} {m} yatırım başarısı
der Anwendungserfolg {sub} {m} uygulama başarısı
der Auftragserfolg {sub} {m} sipariş başarısı
der Ausfuhrerfolg {sub} {m} ihracat başarısı
der Behandlungserfolg {sub} {m} tedavi başarısı
der Betriebserfolg {sub} {m} işletme başarısı
das Bombengeschäft {sub} {n} {ugs.} büyük satış başarısı
der Bombentreffer {sub} {m} bombalama isabet başarısı
der Bruterfolg {sub} {m} kuluçka başarısı
der Bucherfolg {sub} {m} kitap başarısı
Erfolg der Arbeit çalışma başarısı
Erfolg eines Unternehmens {sub} {m} bir firmanın başarısı
der Fahndungserfolg {sub} {m} arama başarısı
der Fortpflanzungserfolg {sub} {m} üreme başarısı
der Heilerfolg {sub} {m} sağaltım başarısı
der Heiterkeitserfolg {sub} {m} mutluluk başarısı
hohe fachliche Leistung {sub} {f} üstün uzmanlık başarısı
der Kinoerfolg {sub} {m} [Film] sinema başarısı
der Konsolidierungserfolg {sub} {m} konsolidasyon başarısı
der Kundenerfolg {sub} {m} müşteri başarısı
der Lacherfolg {sub} {m} güldürme başarısı
der Lebenserfolg {sub} {m} hayat başarısı
der Lernerfolg {sub} {m} öğrenme başarısı
0.004s