49 direkte Treffer gefunden für: acı


77 indirekte Treffer gefunden für: acı

Deutsch Türkisch
Abenteuer an der freien Luft {sub} {n} açık hava serüveni
Abfallbeseitigung auf hoher See {sub} {f} açık denizde çöp bertaraf etme
Abfallzeit des Ruhekontaktes {sub} {f} açık devre kontağının zayıflama süresi
Abgabe eines Submissionsangebots {sub} {f} açık eksiltme ihalesi vergisi
abgeklärt açığa çıkmış
die Abgeklärtheit {sub} {f} açıklık
Abgeklärtheits- açıklık-
abgeknallt acımasızca vurulmuş
abgewickelte Länge {sub} {f} açılmış uzunluk
abgewinkelter Lenker {sub} {m} açılı dümen
abgewinkelter Schlegelkörper {sub} {m} açılı varyoz
abgewinkelter Steckschlüssel {sub} {m} açılı takma anahtar
abgewinkeltes Flankenstück {sub} {n} açılı kanat parçası
abhandeln {v} [Thema] açıklamak
die Abklärung {sub} {f} açığa kavuşturma
die Abkläruntersuchung {sub} {f} açığa kavuşturma muayenesi
abknallen {v} {ugs.} acımasızca öldürmek
abreißgeschwindigkeit bei eingefahrenen landeklappen {sub} {f} açılır kapanır konma kapaklarının içeri çekilmiş durumunda kritik açı
abrollend {adj} açılan
der Abroller {sub} {m} açıcı
die Abrollhaspel {sub} {f} açıcı makara
das Abrollverhalten {sub} {n} açılabilirlik durumu
Abrutschen der Bohrlochseitenwand {sub} {n} açılmış delikli kenar duvarının kayması
Absenkung bei Cabrioverdeckbetätigung {sub} {f} açık araba örtüsünü kapatıcısının alçaltılması
der Abstand {sub} {m} açıklık
Abstimmung erfolgt offen und namentlich {sub} {f} açık ve isim okunarak yapılan oylama
Abstimmung unklarer Punkte {sub} {f} açık olmayan noktaları oylama
die Abtriebsfläche {sub} {f} açılmış orman yüzü
der Abverkauf {sub} {m} açık artırma ile satış
die abwickelnde {sub} {f} açıcı
der abwickelnder {sub} {m} açıcı
der Abwickler {sub} {m} açıcı
die Abwicklungsansicht {sub} {f} açılan görüntü
das Abwicklungsmaß {sub} {n} açılmış hal ölçüsü
Abzüge für die Wertsteigerung {sub} {pl} açık artırma için kopyalar
ach und weh schreien {v} acıdan kıvranmak
das Aciclovir {sub} {n} herpes virusuna karşı ilaç
der acid {sub} {m} müzik türü
das Acid {sub} {n} {ugs.} [LSD] uyuşturucu
das Acid {sub} {n} asit
Acid Jazz {sub} {m} caz müzik grubu
ACID Music deinstallieren {v} ACID müziğini geri indirmek
acidifizieren {v} asitleştirmek
acidifizieren {v} ekşitmek
das Acidimeter {sub} {n} asit ölçeği
die Acidimetrie {sub} {f} asitle titrasyon
die Acidität {sub} {f} asidite
die Acidität {sub} {f} asidlik
die Aciditätbestimmung {sub} {f} asidite belirleme
das Acidometer {sub} {n} asit ölçer
acidophil asidofil
das Abblendblech {sub} {n} maskeleme sacı
das Abbrandziel {sub} {n} eritme amacı
das Abdeckblech {sub} {n} kapama sacı
das Abdeckblech {sub} {n} takviye plakası örtme sacı
die Abdichtungsblech {sub} {f} sızdırmazlık sacı
abendländische Platane {sub} {f} batılı çınar acı
abenteuerlustig {adj} maceracı
der Abenteurer {sub} {m} maceracı
die Abenteurerin {sub} {f} [weiblich] maceracı
die Abfallrutsche {sub} {f} çöp kaydıracı
das Abfrageregister {sub} {n} sorgu yazmacı
das Abfrageregister {sub} {n} sorgulama yazmacı
das Abführmittel {sub} {n} ishal ilacı
der Abgaszähler {sub} {m} atık gaz sayacı
die Abgleichklemme {sub} {f} denge kıskacı
die Abgreifklemme {sub} {f} kavrama kıskacı
der Abladeförderer {sub} {m} tahliye aracı
das Ablaufblech {sub} {n} damlalık sacı
das Ablaufbrett {sub} {n} lavaboda su akma sacı
der Ablaufzähler {sub} {m} akım sayacı
das Ablegeblech {sub} {n} koyma sacı
der Ableitungsbaum {sub} {m} türetim acı
das Ableitungsblech {sub} {n} ayırma sacı
das Ableitungsblech {sub} {n} saptırma sacı
das Ablenkblech {sub} {n} saptırma sacı
das Ablenkmittel {sub} {n} saptırma aracı
0.005s