14 direkte Treffer gefunden für: weh


77 indirekte Treffer gefunden für: weh

Deutsch Türkisch
weh tun {v} [Rechtschreibvariante] acı vermek
weh tun {v} [Rechtschreibvariante] ağrımak
wehe [Interjektion: ~ dir!] vay haline!
die Wehe {sub} {f} [Med.] doğum sancısı
die Wehe {sub} {f} kar kümesi
die Wehe {sub} {f} kar yağıntısı
die Wehe {sub} {f} kar yığını
wehe dir! görürsün sen!
Wehe, du ... {ugs.} sakın ha….
Wehe, du machst das wieder! Sakın bir daha yapayım deme
das Wehen {sub} {n} sancıma
die Wehen {sub} {pl} [Geburts-] doğum sancıları
die wehen {sub} {pl} [Med.] doğum sancıları
wehen {v} [Fahne] dalgalanmak
wehen {v} [Naturwissenschaft] bayrak dalgalanması
wehen {v} [Naturwissenschaft] rüzgâr esmesi
wehen {v} [Naturwissenschaft] rüzgârla birlikte yayılmak
wehen {v} [wehte, hat geweht] eserek ortadan kaldırmak
wehen {v} [wehte, hat geweht] esip götürmek
wehen {v} [wehte, hat geweht] esmek
wehen {v} [wehte, hat geweht] uçurmak
wehen {v} [Wind] esmek
wehen {v} [Wind] hafif rüzgâr
Wehen haben {v} doğum sancıları olmak
wehend {adj} dalgalanan
wehende Gewänder {sub} {pl} savrulan kostümler
die Wehenmittel {sub} {pl} doğum sancılarına karşı ilaç
der Weher {sub} {m} bent
der Weher {sub} {m} savak
die Wehgeschrei {sub} {f} çığlık
das Wehgeschrei {sub} {n} feryat
wehgetan [es hat~] acıdı
die Wehklage {sub} {f} feryat
die Wehklage {sub} {f} haykırma
die Wehklage {sub} {f} inilti
die Wehklage {sub} {f} söylenme
die Wehklage {sub} {f} sızlanma
die Wehklage {sub} {f} yakınma
die Wehklagen {sub} {pl} yakınmalar
wehklagen {v} [wehklagte, hat wehklagt] feryat etmek
wehklagen {v} [wehklagte, hat wehklagt] söylenmek
wehklagen {v} [wehklagte, hat wehklagt] sızlanmak
wehklagen {v} [wehklagte, hat wehklagt] yakınmak
wehklagen {v} [wehklagte, hat wehklagt] çığlık atmak
wehklagend {adj} yakınan
der Wehklager {sub} {m} feryat edici
wehleidig {adj} [klagend] her şeyden yakınan
wehleidig {adj} [klagend] her şeyden şikâyetçi olan
wehleidig {adj} aşırı hassas
wehleidig {adj} duygulu
wehleidig {adj} gözü sulu
das Bauchweh {sub} {n} [ugs.: Angst, Nervosität] endişe
das Bauchweh {sub} {n} {ugs.} kaygı
das Bauchweh {sub} {n} karın ağrısı
das tut mir in der Seele weh için acıyor
der Hals tut mir weh boğazım ağrıyor
es tut höllisch weh çok acıyor
es tut verdammt weh çok acıyor
das Fernweh {sub} {n} uzak özlemi
das Fernweh {sub} {n} uzaklara gitmeyi özleme
gegen Kopfweh baş ağrısına karşı
gut gegen Kopfweh baş ağrısına karşı iyi
das Halsweh {sub} {n} [Med.] boğaz ağrısı
das Heimweh {sub} {n} evini özleme
das Heimweh {sub} {n} memleket hasreti
das Heimweh {sub} {n} nostalji
das Heimweh {sub} {n} sıla hasreti
das Heimweh {sub} {n} sıla özlemi
das Heimweh {sub} {n} vatan hasreti
das Heimweh {sub} {n} vatan özlemi
das Heimweh {sub} {n} yurt hasreti
das Heimweh {sub} {n} yurt özlemi
das Heimweh {sub} {n} yurtsama
das Kopfweh {sub} {n} [Med.] baş ağrısı
krank vor Heimweh özlem hastası
das Kreuzweh {sub} {n} [Med.] bel ağrısı
das Liebesweh {sub} {n} aşk acısı
0.005s