26 direkte Treffer gefunden für: Stück


77 indirekte Treffer gefunden für: Stück

Deutsch Türkisch
die Stuckarbeit {sub} {f} yalancı mermerden süsleme işi
der Stuckarbeiter {sub} {m} kartonpiyer ustası
der Stuckateur {sub} {m} [Künstler] kartonpiyer sanatçısı
das Stuckateureisen {sub} {n} spatula
die Stuckateurin {sub} {f} [Künstlerin] kartonpiyer sanatçısı
die Stuckdecke {sub} {f} alçı tavan
die Stucke {sub} {f} araştırma
der Stuckgips {sub} {m} alçıdan çiçek
stuckieren {v} mermer görünümlü taş ile kaplamak
der Stuckmarmor {sub} {m} kaplama mermeri
der Stuckmörtel {sub} {m} alçı harcı
Stück für Stück birer birer
Stück für Stück tane tane
Stück Holz odun parcası
Stück trockenes Brot parça kuru ekmek
Stück Tuch bez parçası
Stück vom Kuchen {sub} {n} parça parçası
Stück Ware eşya parçası
Stück Zeitungspapier gazete parçası
Stück Zucker {sub} {m} şeker tanesi
Stück, aus einem- gefertigt tek parçadan yapılmış
der Stückakkord {sub} {m} parça götürü işi
die Stückaktie {sub} {f} parça hisse
die Stückanalyse {sub} {f} parça analizi
die Stückarbeit {sub} {f} götürü
die Stückarbeit {sub} {f} parça başı
die Stückarbeit {sub} {f} parça başına yapılan
die Stückarbeit {sub} {f} parça işi
der Stückarbeiter {sub} {m} akort işçisi
der Stückarbeiter {sub} {m} götürü işçi
der Stückarbeiter {sub} {m} götürücü
der Stückarbeiter {sub} {m} parça başına ücret alan işçi
der Stückarbeiter {sub} {m} parça üzerine çalışan
das Stückchen {sub} {n} parçacık
die Stückchen {sub} {pl} parçacıklar
Stückchen Brot küçük parça ekmek
die Stücke {sub} {pl} parcalar
Stücke brechen {v} parça halinde ufalamak
das Stückelchen {sub} {n} parçacıklar
die Stückelung {sub} {f} küçük parçalara ayırma
die Stückelung {sub} {f} parçalama
die Stückelung {sub} {f} ufalama
die Stückelungen {sub} {pl} parçalamalar
die Stückelungen {sub} {pl} ufalamalar
stücken {v} parça parça bir araya getirmek
stücken {v} parçalara ayırmak
stücken {v} ufalamak
die Stückenschneidemaschine {sub} {f} parça kesme makinesei
der Stückenzucker {sub} {m} kesme şeker
das Stückerz {sub} {n} iri cevher
das Stückerz {sub} {n} parça cevher
das Abbrennstück {sub} {n} yakılan parça
das Abbrennstück {sub} {n} yanan parça
das Abfallstück {sub} {n} artık parça
das Abgangsstück {sub} {n} çıkış parçası
abgelegtes Kleidungsstück {sub} {n} çıkarılmış elbise
abgerundetes Kniestück {sub} {n} yuvarlaklaştırılmış dirsek parçası
abgeschlossenes Grundstück {sub} {n} korumaya alınmış arsa
abgewinkeltes Flankenstück {sub} {n} açılı kanat parçası
das Abschlussstück {sub} {n} parçası
das Abstandsstück {sub} {n} mesafe parçası
das Abstandstück {sub} {n} ara parça
das Abzweigstück {sub} {n} saptırma parçası
das Achsabstandwerkstück {sub} {n} dingil aralığı parçası
das Achselstück {sub} {n} apolet
das Aktenstück {sub} {n} dosya
das Aktenstück {sub} {n} evrak
als Mitgift geltendes Grundstück {sub} {n} çeyiz olarak kabul edilen arsa
das Altlastengrundstück {sub} {n} kalıcı hurda muhafaza edilen arazi
das Altstück {sub} {n} eski parça
das Aluminiumschmiedestück {sub} {n} dövme alüminyum parça
am Stück [ugs.=ununterbrochen] sürekli
an der Tür auszuhändigendes Poststück kapıya asılacak posta
an einem Stück [auf einen Schlag, auf einen Rutsch] bir defada
angrenzendes Grundstück {sub} {n} bitişik arsa
das Anliegergrundstück {sub} {n} komşu arsa
das Anpassstück {sub} {n} uydurma parçası
0.005s