11 direkte Treffer gefunden für: odun


77 indirekte Treffer gefunden für: odun

Deutsch Türkisch
abborgen {v} [borgte ab, hat abgeborgt] ödünç almak
das Abfallholz {sub} {n} odun artığı
Absicherung eines Darlehens {sub} {f} ödünç verilen parayı emniyete alma
als Darlehen ödünç olarak
als Leihgabe ödünç olarak
als Leihgabe geben ödünç olarak vermek
als Leihgabe in einem Museum ausgestellt sein ödünç olarak müzede sergilenmiş olmak
die Anleihe {sub} {f} ödünç alma
anpumpen {v} [jemanden~] ödünç almak
anpumpen {v} [Geld~] ödünç (para) almak
Artikel zur Beleihung {sub} {m} ödünç verilebilen eşya
auf Borg ödünç olarak
auf Leihbasis ödünç olarak
aufgenommenes Geld ödünç alınmış para
aufgenommenes Kapital ödünç alınmış sermaye
die Aufnahme {sub} {f} ödünç alma
Aufnahme von Darlehen {sub} {f} ödünç alma
aufschüren {v} [Feuer] odunları aralayarak ateşi çoğaltmak
ausborgen {v} ödünç vermek
ausgeliehen ödünç alınmış
ausgeliehen [er, sie, es hat~] ödünç aldı
ausgeliehene Bücher {sub} {pl} ödünç alınan kitaplar
der Ausgleich {sub} {m} ödünleme
ausgleichen {v} [glich aus, hat ausgeglichen] ödünlemek
ausgleichend {adj} ödünlü
ausleihbar {adj} ödünç alınabilir
ausleihbar {adj} ödünç verilebilir
die Ausleihbeschränkungen {sub} {pl} ödünç alma sınırlamaları
der Ausleihbestand {sub} {m} ödünç verme envanteri
die Ausleihbestimmungen {sub} {pl} ödünç verme kuralları
die Ausleihbibliothek {sub} {f} ödünç verme kütüphanesi
das Ausleihdatum {sub} {n} ödünç verme tarihi
die Ausleihe {sub} {f} ödünç
die Ausleihe {sub} {f} ödünç alma
die Ausleihe {sub} {f} ödünç verme
ausleihen {v} [lieh aus, hat ausgeliehen] ödünç almak
ausleihen {v} [lieh aus, hat ausgeliehen] ödünç vermek
ausleihen {v} [sich etwas ~] ödünç almak
der Ausleiher {sub} {m} ödünç veren
die Ausleihestatistik {sub} {f} ödünç alma istatistiği
die Ausleihfrist {sub} {f} ödünç alma müddeti
Ausleihfrist beträgt drei Wochen {sub} {f} ödünç alma müddeti üç haftadır
die Ausleihgebühr {sub} {f} ödünç alma harcı
die Ausleihstatistik {sub} {f} ödünç alma istatistiği
der Ausleihstatus {sub} {m} ödünç alma statüsü
die Ausleihstelle {sub} {f} ödünç alma yeri
die Ausleihtheke {sub} {f} ödünç alma tezgâhı
die Ausleihung {sub} {f} ödünç
die Ausleihung {sub} {f} ödünç alma
die Ausleihungen {sub} {pl} ödünç almalar
die Ausleihverbuchung {sub} {f} [Gebühr] ödünç alma hesabı
das Abbruchholz {sub} {n} yıkımdan elde edilen odun
abgelagertes Holz {sub} {n} depolanmış odun
abgelagertes Holz {sub} {n} yatırılmış odun
das Anzündholz {sub} {n} ateşleyici odun
das anzündholz {sub} {n} tutuşturucu odun
das Atlasholz {sub} {n} yeşilodun
das Blauholz {sub} {n} mavi odun
das Bleistiftholz {sub} {n} kalemlik odun
das Brennholz {sub} {n} yakacak odun
das Bundholz {sub} {n} balyalanmış odun
einwandfreies Holz {sub} {n} mükemmel odun
das Faschinenholz {sub} {n} çalı yığını odun
geleimtes Holz {sub} {n} yapıştırılmış odun
geschnitztes Holz {sub} {n} oyulmuş odun
grünes Holz {sub} {n} yaş odun
das Grünholz {sub} {n} yaş odun
die Investitionsvorleistung {sub} {f} yatırım için ön ödün
das Jungholz {sub} {n} yaş odun
das Klafterholz {sub} {n} istif odun
das Kleinholz {sub} {n} kısa kesilmiş odun
das Krummholz {sub} {n} çarpık odun
das Lagerholz {sub} {n} depolama odun
das Langholz {sub} {n} uzun odun
das Langnutzholz {sub} {n} uzun oluklu odun
der Mulm {sub} {m} çürümüş odun
der Nachwuchs {sub} {m} taze odun
0.004s