4 direkte Treffer gefunden für: Computer


77 indirekte Treffer gefunden für: Computer

Deutsch Türkisch
Computer hacken {v} bilgisayar heklemek
Computer Aided Technology bilgisayar destekli teknoloji
Computer der dritten Generation {sub} {m} üçüncü nesil bilgisayar
Computer der ersten Generation {sub} {m} birinci nesil bilgisayar
der Computer-Freak {sub} {m} {ugs.} bilgisayar tutkunu
der Computerfrust {sub} {m} bilgisayar öfkesi
der Computerfrust {sub} {m} bilgisayarın neden olduğu moral bozukluğu
das Computer-Kid {sub} {n} bilgisayar ile çokça haşır neşir olan çocuk
das Computer-System {sub} {n} [Software] bilgisayar sistemi
Computer-Teile [Hardware] bilgisayar sistemi
die Computer-Unterstützung {sub} {f} bilgisayar desteği
der Computer-Virus {sub} {m} bilgisayar virüsü
computerabhängig {adj} bilgisayara bağlı olan
computerabhängig {adj} bilgisayara bağımlı
die Computerabhängigkeit {sub} {f} bilgisayara bağımlılık
die Computerabteilung {sub} {f} bilgisayar bölümü
der Computeralphabetismus {sub} {m} bilgisayardan anlamama
der Computeramateur {sub} {m} bilgisayar acemisi
der Computeranalyst {sub} {m} bilgisayar analizcisi
die Computerangst {sub} {f} bilgisayar korkusu
die Computeranimation {sub} {f} bilgisayar animasyonu
der Computeranimationsfilm {sub} {m} bilgisayar animasyon filmi
computeranimiert {adj} bilgisayarla animasyon edilmiş
die Computeranschlüsse {sub} {pl} bilgisayar bağlantıları
die Computeranweisung {sub} {f} bilgisayar komutu
die Computeranwendung {sub} {f} bilgisayar kullanımı
die Computeranwendung {sub} {f} bilgisayar uygulaması
der Computerarbeitsplatz {sub} {m} bilgisayarlı yeri
der Computerarchitekt {sub} {m} bilgisayar mimarisi
der Computerarchitekt {sub} {m} bilgisayar mimarı
die Computerarchitektur {sub} {f} bilgisayar mimarlığı
die Computerarchivierung {sub} {f} bilgisayarda arşifleme
die Computeraufrüstung {sub} {f} bilgisayar donanımını geliştirme
die Computerausbildung {sub} {f} bilgisayar eğitimi
die Computerausbildung {sub} {f} bilgisayar öğrenimi
der Computerausdruck {sub} {m} bilgisayar basımı
der Computerausdruck {sub} {m} bilgisayar çıkışı
die Computerausgabe {sub} {f} bilgisayar çıktısı
der Computerausgang {sub} {m} bilgisayar çıkışı
Computerausrüstung bilgisayar ekipmanı
die Computerausrüstung {sub} {f} bilgisayar donatımı
Computerausrüstung für die Medizin {sub} {f} tıp için bilgisayar donatımı
die Computerausstattung {sub} {f} bilgisayar ekipmanı
die Computerausstellung {sub} {f} bilgisayar sergisi
die Computerauswertung {sub} {f} bilgisayar değerlendirmesi
die Computerauswirkung {sub} {f} bilgisayar etkisi
computerbasiert {adj} bilgisayar bazlı
computerbasiertes Training {sub} {n} bilgisayar bazlı çalışma
die Computerbasis {sub} {f} bilgisayar bazlı
der Computerbausatz {sub} {m} bilgisayar parçası
der Computerbedarf {sub} {m} bilgisayar gerekliliği
abhängiger Computer {sub} {m} bağımlı bilgisayar
der Ablaufcomputer {sub} {m} amaç bilgisayar
der Abrechnungscomputer {sub} {m} hesaplama bilgisayarı
der Analogcomputer {sub} {m} örneksel bilgisayar
Anlagenverwaltung per Computer {sub} {f} bilgisayarla tesisat idaresi
der Arbeitsplatzcomputer {sub} {m} yeri bilgisayarı
der Arbeitsplatzcomputer {sub} {m} çalışma yeri için bilgisayar
der Asynchroncomputer {sub} {m} zaman uyumsuz bilgisayar
auf dem Tisch ist ein Computer masanın üstünde bilgisayar var
auf dem Tisch befindet sich ein Computer masanın üstünde bilgisayar bulunuyor
Aufrüstsätze für Computer {sub} {pl} bilgisayarı teçhiz etme setleri
der Befehlscomputer {sub} {m} komut bilgisayarı
der Bereitschaftscomputer {sub} {m} hazırlık bilgisayarı
der Bildschirmteitcomputer {sub} {m} görüntülü metin bilgisayarı
der Bordcomputer {sub} {m} [Auto] otomobil bilgisayar
der Bordcomputer {sub} {m} [in Raumfahrzeugen, Luftfahrzeugen] taşıt bilgisayarı
der Bordcomputer {sub} {m} plakâ bilgisayarı
der Bytecomputer {sub} {m} bayt bilgisayarı
der Bytecomputer {sub} {m} çoklu bilgisayarı
der Bürocomputer {sub} {m} büro bilgisayarı
der Dialogcomputer {sub} {m} diyalog bilgisayarı
der Digitalcomputer {sub} {m} sayısal bilgisayar
der Dreiadresscomputer {sub} {m} üç adresli bilgisayar
der Echtzeit-Computer {sub} {m} gerçek zamanlı bilgisayar
der Einchipmikrocomputer {sub} {m} tekyongalı bilgisayar
der Einplatinencomputer {sub} {m} tek levhalı bilgisayar
0.004s