8 direkte Treffer gefunden für: Temperatur


77 indirekte Treffer gefunden für: Temperatur

Deutsch Türkisch
Temperatur der Umgebung {sub} {f} çevre harareti
Temperatur des kondensierten Quecksilbers {sub} {f} kondense cıva harareti
Temperatur im Hochofen {sub} {f} yüksek fırının hararet derecesi
Temperatur im Schatten {sub} {f} gölge harareti
Temperatur rektal messen makattan ateş ölçmek
Temperatur senkend {adj} ateş düşürücü
Temperatur ändern {v} ısıyı değiştirme
Temperatur, erhöhte- {sub} {f} yüksek ısı
Temperatur, kritische- {sub} {f} kritik ısı
Temperatur, maximal zulässige- {sub} {f} tolere edilen maksimum ısı
Temperatur, maximale- {sub} {f} maksimum ısı
der Temperaturabfall {sub} {m} harareti düşürme
temperaturabhängig {adj} ısıya bağlı
die Temperaturabhängigkeit {sub} {f} ısıya bağlılık
die Temperaturablesung {sub} {f} hararetin okunması
die Temperaturabnahme {sub} {f} sıcaklık düzmesi
die Temperaturabsenkung {sub} {f} ısı düşmesi
der Temperaturalarm {sub} {m} ısı alarmı
der Temperaturanstieg {sub} {m} ateş yükselmesi
der Temperaturanstieg {sub} {m} ısı yükselmesi
der Temperaturanstieg {sub} {m} ısı çıkması
die Temperaturanzeige {sub} {f} ısı göstergesi
das Temperaturanzeigegerät {sub} {n} ısı ölçeği
die Temperaturaufnahme {sub} {f} ısı kaydı
der Temperaturausgleich {sub} {m} hararet denkliği
der Temperaturaustausch {sub} {m} ısı değişimi
die Temperaturbedingungen {sub} {pl} ısı şartları
der Temperaturbegrenzer {sub} {m} ısı sınırlayıcı
temperaturbegrenzte Emission {sub} {f} hararetle sınırlı emisyon
die Temperaturbehandlung {sub} {f} sertleştirme
der Temperaturbereich {sub} {m} ısı beyanı
die Temperaturberichtigung {sub} {f} harareti düzeltme
temperaturbeständig {adj} ısıya dayanıklı
die Temperaturbeständigkeit {sub} {f} ısıya dayanıklılık
temperaturbezogen {adj} ısıya bağlı olarak
die Temperaturdifferenz {sub} {f} sıcaklık farkı
die Temperaturdrift {sub} {f} [ungewollte Änderung einer physikalischen Größe durch Änderung der (Umgebungs-)Temperatur bezeichnet] elde olmayan çevre ısı değeri değişimi
der Temperatureinbruch {sub} {m} ani ısı düşmesi
der Temperatureinfluss {sub} {m} hararet tesiri
der Temperatureinfluss {sub} {m} sıcaklık derecesi
Temperatureinfluss bei Fernkabeln {sub} {m} uzun mesafe kablolarına hararetin etkisi
die Temperatureinheit {sub} {f} ısı birimi
der Temperatureinsteller {sub} {m} ısı ayarlayan
die Temperatureinstellung {sub} {f} ısı ayarı
Temperatureinstellung im Kühlteil {sub} {f} derin dondurma bölümünde ısı ayarı
temperaturempfindlich {adj} ısıya hassas
die Temperaturempfindlichkeit {sub} {f} ısıya hassaslık
die Temperaturen {sub} {pl} sıcaklıklar
die Temperaturen {sub} {pl} ısılar
temperaturenpfindliche Farbe {sub} {f} ısıya hassas renk
die Temperaturentabelle {sub} {f} ısı çizelgesi
die Abbautemperatur {sub} {f} ayrışım ısısı
die Abbautemperatur {sub} {f} indirgeme harareti
die Abdampftemperatur {sub} {f} atık buhar harareti
die Abgastemperatur {sub} {f} atık gaz ısısı
die Abgastemperatur {sub} {f} egzoz gazı ısısı
die Ablauftemperatur {sub} {f} akış sıcaklık derecesi
der Ablauftemperatur {sub} {m} akış sıcaklık derecesi
die Ablegetemperatur {sub} {f} depolama ısısı
Ableseskala für Temperatur {sub} {f} dereceli kadran
die Ablufttemperatur {sub} {f} atık hava ısısı
die Abmischtemperatur {sub} {f} son kristalleştirme harareti
Abnahme der Temperatur {sub} {f} hararet düşmesi
die Abschrecktemperatur {sub} {f} tavlama harareti
die Abschrecktemperatur {sub} {f} tavlama ısısı
die Absicherungstemperatur {sub} {f} koruma ısısı
absolute Temperatur {sub} {f} mutlak sıcaklık derecesi
die Abtötungstemperatur {sub} {f} öldürücü ısı
die Achselhöhlentemperatur {sub} {f} koltuk altı ısısı
adiabatische Sättigungstemperatur {sub} {f} adyabatik doyma harareti
adiabatische Sättigungstemperatur {sub} {f} adyabatik doyumluluk harareti
adiabatische Sättigungstemperatur {sub} {f} adyabatik satürasyon harareti
die Anfangstemperatur {sub} {f} başlangıç ısısı
die Anlagerungstemperatur {sub} {f} depolama derecesi
die Anlasstemperatur {sub} {f} tavlama harareti
die Ansauglufttemperatur {sub} {f} emilen hava ısısı
die Anschwänztemperatur {sub} {f} serpme harareti
0.009s