3 direkte Treffer gefunden für: dauernd

Deutsch Türkisch
dauernd {adj} daimi
dauernd {adj} devamlı
dauernd {adj} sürekli

46 indirekte Treffer gefunden für: dauernd

Deutsch Türkisch
dauernd getrennt {adj} daimi ayrı
dauernd kommt er mit seinen Fragen an sürekli soruları var
dauernde Abwesenheit {sub} {f} daimi katılmama
dauernde Anstellung {sub} {f} daimi işe alma
dauernde Arbeitslosigkeit {sub} {f} kronik işsizlik
dauernde Arbeitsunfähigkeit {sub} {f} kronik görememezlik
dauernde Bedrohung {sub} {f} sürekli tehdit
dauernde Belastung {sub} {f} daimi masraf
dauernde Belastung {sub} {f} daimi yük
dauernde Erwerbsunfähigkeit {sub} {f} daimi malullük
dauernde Invalidität {sub} {f} sürekli malullük
dauernde Investition {sub} {f} sürekli sermaye yatırımı
dauernde Lasten {sub} {pl} sabit masraflar
dauernde Lasten {sub} {pl} sürekli masraflar
dauernde Stellung {sub} {f} sürekli
dauernde Teilinvalidität {sub} {f} daimi kısmi malullük
dauernde Totalinvalidität {sub} {f} daimi tam malullük
dauernde Vollinvalidität {sub} {f} daimi tam malullük
dauernder Wohnsitz {sub} {m} daimi ikametgâh
dauerndes Rauschen {sub} {n} sürekli haşırdama
andauernd {adj} boyuna
andauernd {adj} devamlı
andauernd {adj} durmadan
andauernd {adj} mütemadi
andauernd {adj} mütemadiyen
andauernd {adj} sürekli
andauernd [Physik] sönümsüz
ausdauernd {adj} dayanıklı
ausdauernd {adj} metin
ausdauernd {adj} mukavim
ausdauernd {adj} nefesi kuvvetli
ausdauernd {adj} sabırlı
ausdauernd {adj} sebatkâr
ausdauernd {adj} sebatlı
ausdauernd [mehrjährig] senelerce süren
bedauernd [Adj] acılı
bedauernd [Adj] kederli
bedauernd [Adj] yaslı
bedauernd [Adj] üzüntülü
den ganzen Tag andauernd tüm gün boyunca süren
den ganzen tag dauernd tüm gün boyu süren
es pischt dauernd [südd.: ugs.: regnet] durmaz dinlenmez yağıyor
ewig andauernd {adj} ebedi süren
fortdauernd {adj} daimi
fortdauernd {adj} devamlı
fortdauernd {adj} sürekli
0.003s