6 direkte Treffer gefunden für: Dritte


60 indirekte Treffer gefunden für: Dritte

Deutsch Türkisch
dritte Ausfertigung {sub} {f} üçüncü düzenleme
dritte Ausfertigung {sub} {f} üçüncü nüsha
dritte bürste {sub} {f} üçüncü fırça
Dritte Generation {sub} {f} üçüncü kuşak
dritte Klasse {sub} {f} [in der Schule] üçüncü sınıf
dritte Klasse {sub} {f} üçüncü mevki
dritte Person üçüncü kişi
dritte Person Plural [Grammatik] üçüncü çoğul şahıs
dritte Person Singular [Grammatik] üçüncü tekil şahıs
dritte Position {sub} {f} üçüncü pozisyon
dritte Potenz {sub} {f} kübik sayı
Dritte Reich {sub} {n} Nazi Almanyası
dritte Reinigungsstufe {sub} {f} [Abwasserbehandlung] üçüncü temizleme safhası
dritte Saturation {sub} {f} üçüncü satürasyon
dritte Schiene {sub} {f} üçüncü ray
dritte Sorte {sub} {f} üçüncü çeşit
dritte Stelle {sub} {f} üçüncülük
dritte Stufe {sub} {f} üçüncü basamak
dritte Wahl {sub} {f} [Ware] üçüncü sınıf
dritte Wahl {sub} {f} [wählen] üçüncü seçim
Dritte Welt {sub} {f} üçüncü dünya
dritte Welt {sub} {f} üçüncü dünya
Dritte Welt Länder {sub} {pl} [Politik] Üçüncü Dünya Ülkeleri
dritte Zähne {sub} {pl} {ugs.} takma dişler
die dritte-welt-bewegung {sub} {f} Üçüncü Dünya ülkesi hareketi
der Dritte-Welt-Laden {sub} {m} Üçüncü Dünya ülkesi malı satan dükkân
das Dritte-Welt-Land {sub} {n} Üçüncü Dünya ülkesi
der Dritteigentümer {sub} {m} üçüncü sahibi
das Drittel {sub} {n} üçte bir
das Drittel {sub} {n} üçün biri
dritteln {v} üç eşit parçaya ayırmak
dritteln {v} üçe bölmek
dritteln {v} üçe taksim etmek
die Drittelregel {sub} {f} üçte bir kuralı
dritteltest {adv} en yaşlı üçüncü kişi
die Drittelung {sub} {f} üçe taksim
dritten Grades üçüncü derece
drittens {adv} üçüncü derecede
drittens {adv} üçüncü olarak
der Dritter {sub} {m} üçüncü
der Dritter {sub} {m} üçüncü kişi
der Dritter {sub} {m} üçüncü taraf
der Dritter {sub} {m} üçüncü şahıs
Dritter Abschnitt {sub} {m} üçüncü kısım
dritter Gang {sub} {m} üçüncü vites
dritter Klasse {sub} {f} üçüncü sınıf
dritter Markt {sub} {m} üçüncü pazar
dritter März 3 Mart
dritter Platz {sub} {m} üçüncülük
dritter Raum {sub} {m} üçüncü oda
Dritter Sektor üçüncü sektör
Auslieferung an Dritte üçüncü bitr kişiye gönderme
für Dritte üçüncü için
jeder dritte üç kişiden biri
jeder dritte üçte biri
Konten für Dritte {sub} {pl} üçüncü bir kişi için banka hesapları
lachende Dritte iki kişinin tartışmasını fırsat bilip durumdan faydalanan üçüncü kişi
Leistung an Dritte üçüncü kişiye edim
Rechnung an Dritte {sub} {f} üçüncü bir kişiye hesap
Verifikation durch Dritte {sub} {f} üçüncü bir kişi tarafından doğrulama
0.003s